Nói đến Thiền định, có lẽ nhiều người vẫn cho rằng đây là phương pháp tu tập của các nhà sư Phật giáo nơi cửa chùa. Tuy nhiên ngày nay, Thiền đã vượt ra ngoài khuôn khổ tu hành và phát triển mạnh mẽ trên toàn thế giới nhờ những lợi ích tuyệt vời cho […]