ĐĂNG KÝ BUỔI CHIA SẺĐẠO ĐỨC HỌC NHẬT BẢNDiễn giả: Giáo sư Nakayama – Hiệu trưởng Đại học Reitaku Nhật Bản

Thời gian: 09h00 – 11h30 ngày 19.11.2017

Địa điểm: Trường Tuệ Đức, cơ sở Lương Định Của, Quận 2, TP.HCM

1/5 Bis Lương Định Của, Phường Bình Khánh, Quận 2, TP.HCM

[tcb-script type=”text/javascript”] (function(){ var r = window.document.referrer != “”? window.document.referrer: window.location.origin; var f = document.createElement(“iframe”);f.setAttribute(“src”, “https://bke.getflycrm.com/api/forms/viewform/?key=Ir3YaCGO6TDgWYz5TBDcOOvTGibnDxV3tiFukHOSRATQdnSNqE&referrer=”+r); f.style.width = “100%”;f.style.height = “350px”;f.setAttribute(“frameborder”,”0″);f.setAttribute(“marginheight”,”0″); f.setAttribute(“marginwidth”,”0″);var s = document.getElementById(“getfly-optin-form-iframe-1510890552592”);s.appendChild(f); })(); [/tcb-script]

Facebook Comments