Event

CHÁNH KIẾN TRONG ĐỜI SỐNG (KHÓA 6)

08,09/03/2018
8:30 AM - 9:00 PM

299/3A Lý Thường Kiệt, Q.11, TP.HCM

Speaker:
Thầy Trần Việt Quân

CHÁNH KIẾN TRONG ĐỜI SỐNG (KHÓA 6)

CHÁNH KIẾN LÀ NGỌN ĐUỐC SOI ĐƯỜNG

Chánh kiến nghĩa là cái thấy đúng đắn và toàn diện. Thấy mọi vật đúng như bản chất thật của chúng trong tiến trình nhân quả chính là trí tuệ.

Chánh kiến chính là ngọn đuốc trên hành trình cuộc đời.

Giúp ta thấu hiểu mục tiêu và ý nghĩa cuộc sống.
Phát triển bản thân theo chiều sâu.

ĐĂNG KÝ
CHI TIẾT KHÓA HỌC
Facebook Comments

HỌC PHÍ

MIỄN PHÍ

LIÊN HỆ

Hotline: 0907.818.700 - 0902.703.270