Event

Viện đào tạo Bách Khoa > Cộng đồng > NHÂN TƯỚNG HỌC CƠ BẢN (K1)

NHÂN TƯỚNG HỌC CƠ BẢN (K1)

04/03/2018
6:30 PM - 9:00 PM

Phòng Thiền

Speaker:
Thầy Trần Việt Quân

NHÂN TƯỚNG HỌC CƠ BẢN (K1)

Lớp Nhân tướng học cơ bản (miễn phí) dành cho cộng đồng những người quan tâm đến nhân tướng học và ứng dụng trong cuộc sống