Theo dõi đơn hàng

Chỉ còn 1 bước để hoàn tất đăng ký

Hoàn thành

Đăng ký

Vui lòng chuyển khoản theo các thông tin sau

4. Số tiền thanh toán: 

!::total::!!::currency_symbol::!

3. Tên chủ tài khoản:

!::account_name::!

1. Ngân hàng: 

!::bank_name::! 

2. Số tài khoản: 

!::bank_number::!

5. Nội dung chuyển khoản: 

!::reference_no::! !::customer_phone::!

+ Số tiền thanh toán: 

300.000 VNĐ

+ Nội dung chuyển khoản: 

3DVC !::customer_phone::!

Bước 3: Nhập số tiền & Nội dung chuyển khoản

!::payment_guide::!

+ Số tài khoản: 

2580991

+ Tên chủ tài khoản:

Trần Việt Quân

Bước 2: Chọn ngân hàng và điền số tài khoản

+ Chọn tên ngân hàng:

ACB - Ngân Hàng Á Châu

Bước 1: Mở ứng dụng ngân hàng của bạn

Bước 4: Hoàn tất thanh toán

Trong vòng 24h bạn sẽ nhận được sms/email xác nhận vào nhóm Zalo lớp học chính thức

QR CODE chuyển khoản nhanh
(Dành riêng cho ứng dụng ngân hàng có hỗ trợ
tính năng quét QR)

!::customer_phone::!

Chỉ còn 1 bước để hoàn tất đăng ký

Hoàn thành

Đăng ký

 Lưu ý:

  • Thời hạn thanh toán của đơn hàng là:   !::va_date_end::!. (Quá thời hạn vui lòng tạo đơn hàng mới)
  • Số tài khoản !::bank_number::! CHỈ SỬ DỤNG để thanh toán cho đơn hàng !::reference_no::!. Nếu sử dụng cho đơn hàng khác, hệ thống sẽ không ghi nhận!
  • Trường hợp bạn muốn xuất hóa đơn, vui lòng điền thông tin tại đây

Vui lòng chuyển khoản theo các thông tin sau

4. Số tiền thanh toán: 

!::total::!!::currency_symbol::!

3. Tên chủ tài khoản:

!::account_name::!

1. Ngân hàng: 

!::bank_name::! 

2. Số tài khoản: 

!::bank_number::!

5. Nội dung chuyển khoản: 

!::reference_no::! !::customer_phone::!

+ Số tiền thanh toán: 

!::total::!!::currency_symbol::!

+ Nội dung chuyển khoản: 

!::reference_no::! !::customer_phone::!

Bước 3: Nhập số tiền & Nội dung chuyển khoản

Bước 4: Hoàn tất thanh toán

Chuyển tiền ngay để hoàn tất thanh toán

!::va_qr_code::!

Mở ứng dụng ngân hàng ➜ Quét mã QR để tiến hành thanh toán.

+ Số tài khoản: 

!::bank_number::!

+ Tên chủ tài khoản:

!::account_name::!

Bước 2: Chọn ngân hàng và điền số tài khoản

+ Chọn tên ngân hàng:

!::bank_name::! 

Bước 1: Mở ứng dụng ngân hàng của bạn

Chỉ còn 1 bước để hoàn tất
đăng ký thành công

Thanh toán

Đăng ký

 Lưu ý:

  • Đơn hàng có thời hạn thanh toán trong 48h. Bạn vui lòng thanh toán trước thời gian trên nếu không bạn phải tạo lại  đơn mới
  • Mỗi đơn hàng có một SỐ TÀI KHOẢN THANH TOÁN RIÊNG, vui lòng không sử dụng cho đơn hàng khác để tránh hệ thống không ghi nhận
  • Trường hợp bạn muốn xuất hóa đơn, vui lòng điền thông tin tại gnh.vn/xuathoadon

Vui lòng chuyển khoản theo các thông tin sau

4. Số tiền thanh toán: 

!::total::!!::currency_symbol::!

3. Tên chủ tài khoản:

!::account_name::!

1. Ngân hàng: 

!::bank_name::! 

2. Số tài khoản: 

!::bank_number::!

5. Nội dung chuyển khoản: 

!::reference_no::! !::customer_phone::!

2. Số tài khoản: 

!::bank_number::!

1. Ngân hàng: 

!::bank_name::! 

3. Tên chủ tài khoản:

!::account_name::!

4. Số tiền thanh toán: 

!::total::!!::currency_symbol::!

5. Nội dung chuyển khoản: 

!::reference_no::! !::customer_phone::!