GIEO HAT

Bốn quy luật của hạt giống

#GIEOGIEOGIEOGIEOGIEO

Bạn muốn GIEO ĐIỀU GÌ thì hãy làm ngay bây giờ…

Và hãy GIEO VỚI TÂM VUI VẺ,  HẠNH PHÚC bạn nhé!

BỐN QUY LUẬT CỦA HẠT GIỐNG

QUY LUẬT 1: Gieo gì gặt nấy

Gieo lúa gặt lúa. Trồng khoai thu hoạch khoai. Không thể trồng lúa thu hoạch khoai được.

Chúng ta có gì ngày hôm nay hoàn toàn do chính chúng ta tạo ra, không phải do ai khác.

QUY LUẬT 2: Một hạt giống đã gieo thì sẽ nhận lại gấp nhiều lần (cả hạt giống tích cực và tiêu cực)

Chỉ cần bạn lờ đi không giúp một người có thể sau này bạn sẽ bị cô đơn

QUY LUẬT 3: Nếu không làm gì sẽ không nhận lại gì cả

QUY LUẬT 4: Nếu làm gì đó nhất định sẽ nhận lại. Làm điều tốt thì nhận điều tốt. Làm điều xấu thì nhận điều xấu.

P/S: Bạn muốn GIEO ĐIỀU GÌ thì hãy làm ngay bây giờ….

Và hãy GIEO VỚI TÂM VUI VẺ,  HẠNH PHÚC bạn nhé!

—-

Khám phá QUY LUẬT GIEO HẠT

https://bke.edu.vn/quyluatgieohat/

NHỮNG THÔNG TIN THAM KHẢO HỮU ÍCH KHÁC

**Link đăng ký các khóa học hay

>>Mục lục Tất cả các khóa: Bke.edu.vn/index

>>Khóa Chánh Kiến 1: Bke.edu.vn/ChanhKien

>>Khóa Chánh Kiến 2: Bke.edu.vn/ChanhKien2

>>Khóa Nhân Tướng: Bke.edu.vn/NhanTuong

**Cùng lan tỏa dự án cộng đồng ý nghĩa

>>Quyên góp sách cho Trại Giam: Bke.edu.vn/ThuVien

>>Quyên góp sách cho 50 trường Tiểu học: Bke.edu.vn/ThuVien

>>Dự án 100 tập Nhân quả Vĩ nhân: GNH.edu.vn/NhanQua

>>Dự án Xã hội hóa Trường học có Đạo đức: Bke.edu.vn/TruongHoc

**Cổng thông tin về Thiền: bke.edu.vn/thien
>>Thực sự học thiền nên nghe 3 cuốn sau
>>Sách Từ Chánh Niệm đến >>Giác Ngộ -T. Brahm
>>Sách Chánh Niệm thực tập Thiền Quán
>>Sách Căn bản thiền minh sát – T.Mahasi

**Loa nghe pháp 1210 bài: bke.edu.vn/LoaNghePhap
>>Có đầy đủ danh sách để có thể nghe trực tiếp
>>Có số ĐT để đăng ký mua và vận chuyển toàn quốc

Tags: No tags

Comments are closed.