Mã Học Viên Của Bạn*

Mã Học Viên Đệ Nhị Thân của bạn *

TUỔI TRẺ LIVE - BÀI TẬP 2

Hạn nộp bài: 23PM, Chủ Nhật (23/05/2021)

(*) Bắt buộc điền

(Viết chính xác mã do BTC cấp. Ví dụ: A8, B6, C2,...)

(Viết chính xác mã do BTC cấp. Ví dụ: A7, B5, C1,...)

1.Để tìm ra đam mê/sở trường của mình, hãy đưa ra giải pháp và 3 hành động cụ thể trong 1 tháng tới (*)

Người 3:

Người 2:

Người 1:

2. Chia sẻ các cách tìm ra đam mê và sở trường đã được học tại lớp cho 3 người bất kì. Họ đã phản hồi như thế nào? (*)

3. Trả lời 5 câu hỏi sau và chọn ra 5 điểm chung lớn nhất: (*)

NỘP BÀI

Bạn có thắc mắc gì cần thầy giải đáp?

Bạn gặp vấn đề gì trong buổi học?

Hãy tự hứa rằng bạn đang làm đúng bài tập cho Đệ Nhị Thân.
Không nói dối và trung thực với chính mình. 

1. Sau khi xem Video, bạn nhận định bản thân có những điểm mạnh gì? Tại sao? (*)

Review Video "Phân tích 10 loại sở trường"