TUỔI TRẺ
ĐAM MÊ & KHÁT VỌNG

(*) Bắt buộc điền

Hạn nộp bài: 12h00, Thứ Năm (03/06/2021)

TUỔI TRẺ LIVE - BÀI TẬP 5

Mã Học Viên Của Bạn*

Hãy tự hứa rằng bạn đang làm đúng bài tập cho Đệ Nhị Thân.
Không nói dối và trung thực với chính mình. 

Buổi ZOOM 4 sẽ được tổ chức từ 19h00 đến 22h00 ngày 03/06.

Mã Học Viên Đệ Nhị Thân của bạn *

ĐI TÌM CỐT LÕI CỦA
CHÍNH BẠN!

BÀI 1: Hoàn thiện "TUYÊN NGÔN SỨ MỆNH" & post Group FB

Hagtag: #tuyenngonsumenh, #masoHV, #sốteam , #BT5. Nộp hình ảnh màn hình đã đăng FB. Ví dụ phía dưới

NỘP BÀI

Bạn gặp vấn đề gì trong buổi học?

Bạn có thắc mắc gì cần thầy giải đáp?

BÀI 2: Bạn cảm thấy như thế nào sau khi duy trì thực hành Lòng biết ơn trong 3 ngày?