TUỔI TRẺ
ĐAM MÊ & KHÁT VỌNG

(*) Bắt buộc điền

Hạn nộp bài: 12h00, Thứ Năm (10/06/2021)

TUỔI TRẺ LIVE - BÀI TẬP 7

Mã Học Viên Của Bạn*

Hãy tự hứa rằng bạn đang làm đúng bài tập cho Đệ Nhị Thân.
Không nói dối và trung thực với chính mình. 

Buổi ZOOM 8 sẽ được tổ chức từ 19h00 đến 22h00 ngày 10/06.

Mã Học Viên Đệ Nhị Thân của bạn *

"THE FUTURE DEPENDS ON WHAT YOU DO TODAY"

CÂU 1: Xem Video & hoàn thành slide
"VECTOR CỦA CHÍNH MÌNH"

Vẽ & xác định hướng của các Vector hiện tại của chính mình
Ví dụ bên dưới

NỘP BÀI

Bạn gặp vấn đề gì trong buổi học?

Bạn có thắc mắc gì cần thầy giải đáp?

CÂU 2: Những hành động cụ thể trong 3 tháng tới của bạn là gì để tìm ra cho mình Đam mê/Sở trường/Sợi chỉ đỏ?