TUỔI TRẺ-ĐAM MÊ & KHÁT VỌNG

nuôi dưỡng
bản lĩnh
tự thân

Học trực tuyến qua:  

LỊCH TRÌNH HỌC

DANH SÁCH LỚP

HƯỚNG DẪN
DÙNG ZOOM

TỔNG KẾT KỶ LUẬT

HƯỚNG DẪN
CÀI ĐẶT ZOOM

Quay Video post lên nhóm Facebook

Chuyên Cần:
Vắng điểm danh trong buổi học

Làm Bài Tập:
Nộp trễ Deadline/
Thiếu
 bài tập

Nam: 50 hít đất/100 thụt dầu
Nữ: 1/2 Nam

KỶ LUẬT LỚP

Nam: 50 hít đất/100 thụt dầu
Nữ: 1/2 Nam

Chung với Đệ nhị thân

NỘI DUNG CÁC BUỔI

- Phương pháp học hiểu sâu
- Sức mạnh của sự lựa chọn

TỔNG HỢP
BÀI LÀM

NỘP BÀI
VỀ NHÀ

VIDEO
BUỔI HỌC

07/06/2021   19:00 - 22:00

03/06/2021   19:00 - 22:00


BUỔI 6:

16/05/2021    09:00 - 12:00

BUỔI 1:

BUỔI 8:

10/06/2021   19:00 - 22:00

20/05/2021    19:00 - 22:00

BUỔI 2:

TỔNG HỢP
BÀI LÀM

NỘP BÀI
VỀ NHÀ

VIDEO
BUỔI HỌC

24/05/2021   19:00 - 22:00

BUỔI 3:

TỔNG HỢP
BÀI LÀM

NỘP BÀI
VỀ NHÀ

VIDEO
BUỔI HỌC

27/05/2021   19:00 - 22:00


BUỔI 4:

TỔNG HỢP
BÀI LÀM

NỘP BÀI
VỀ NHÀ

VIDEO
BUỔI HỌC

31/05/2021   19:00 - 22:00


BUỔI 5:

TỔNG HỢP
BÀI LÀM

NỘP BÀI
VỀ NHÀ

VIDEO 1

TỔNG HỢP
BÀI LÀM

NỘP BÀI
VỀ NHÀ

VIDEO
BUỔI HỌC

- Định nghĩa Sở trường - Đam mê
- Các cách tìm ra đam mê

- Phương pháp rèn luyện

- Bộ bài tập giúp nhìn nhận & tìm ra đam mê - sở trường
- Quan sát - Phân tích - Đúc kết

- Phát triển tâm trí theo chiều sâu

- Môi trường sống lí tưởng
- TAM BẢO & cách xây dựng tam bảo
- Phân biệt Nội lực - Ngoại lực

- 3 cốt lõi của một con người tinh hoa
- Phương pháp đúng để phát triển bản thân
- Đâu là Ý nghĩa cuộc đời

VIDEO 2

- Trình độ cao tại sao vẫn thất nghiệp?
- Hướng đi đúng đắn

- Vẽ, sửa & điều chỉnh các Vector
cuộc đời
- Đưa ra những hành động thực tế

- Kaizen Way: Hành động nhỏ tạo kết quả bền vững
- Lá thư gửi chính mình
- Tâm sự - Chia sẻ - Biết ơn đồng đội đã đồng hành

Xem thêm các khóa học khác tại BKE

Theo dõi GNH trên

Liên hệ với chúng tôi

Tại đây

Điền email để tìm mã học viên & nhóm học tập 

HƯỚNG DẪN DÙNG ZOOM

TRÊN DESKTOP

TRÊN ĐIỆN THOẠI