Khác Archives - Trang 3 trên 40 - Viện đào tạo Bách Khoa

Category: Khác

Viện đào tạo Bách Khoa > Khác

post cover

Thơ Lucy Minh Tâm Thân Tặng BKE

  • By Thương Trương 
  • Category: Khác 
  • Comments (0) 

Thân tặng BKE, Ba ngày Chánh kiến đã qua Bài học sâu sắc rút ra rất nhiều Thành nhân ghi khắc ba điều Định tuệ không giới là tiêu một đời Lạc hoan những thú vui chơi Thân khoẻ tâm tịnh thảnh thơi tìm về Vô minh tham ái người chê Ấy do chúng bạn […]

Bài Viết: Những Kẻ Đợi Chờ

  • By Thương Trương 
  • Category: Khác 
  • Comments (0) 

                              “Chúng ta là những người đợi chờ. Thế giới chúng ta là thế giới của                sự chờ đợi” Bà mẹ chờ con thôi nôi, đầy tháng, chờ con đến tuổi đi học. Ông […]

post cover

Thơ học viên tặng: EM YÊU TRƯỜNG EM

  • By Thương Trương 
  • Category: Khác 
  • Comments (0) 

Nếu bạn đã nghe tiếng Viện Đào tạo Bách Khoa Thì nên một lần ghé Khoảng cách dù có xa.   Hẻm hai trăm chín chín Tìm số nhà 3A Thuộc về quận Mười Một Cũng dễ thấy thôi mà.   Nên học khóa Chánh kiến Của thầy Trần Việt Quân Đừng bao giờ lưỡng […]

CHỦ ĐỀ BÀI VIẾT