CHECK-IN THÀNH CÔNG

Chào mừng !::fullname::! đến với Viện Đào Tạo Bách Khoa.

Hãy đưa tin nhắn được xác nhận được gửi đến số 
!::phone::!
cho các bạn phụng sự để được vào lớp nhé!

Gửi thông tin

LIÊN HỆ