Nộp Bài

Mã Học Viên *

Họ Và Tên *

CHÁNH KIẾN 1 LIVE - BÀI TẬP 3

Hạn nộp bài: 5pm, thứ 4 (24/03/2021)

(*) Bắt buộc điền

PHẢN HỒI HỌC VIÊN

BTC rất trân trọng những đóng góp của bạn để cải thiện chất lượng lớp học !!!

(Viết chính xác mã do BTC cấp. Ví dụ: 0106, 0409,...)

Hãy đóng góp ý kiến/ phản hồi/ thắc mắc của bạn về nội dung hay cách tổ chức của buổi học vừa qua.

Tải File hình ảnh,video, slide,...