Nộp Bài

Mã Học Viên *

Email bạn sử dụng tham gia buổi học ZOOM *

Nghe/đọc và QS - PT - ĐK lại bài KHỔ ĐAU (HIỂU VỀ TRÁI TIM). *

Nhấn nút "Add file (Thêm tệp)" --> "Select files from your device (Chọn tệp từ thiết bị)" --> Chọn file bài tập --> Tải lên

Thêm tệp. *

Hãy đúc kết các ý chính của bài học buổi 1 *

CHÁNH KIẾN 2 LIVE - BÀI TẬP 1

Hạn nộp bài: 5pm, thứ 5 11/03/2021

(*) Bắt buộc điền

(BTC chỉ cấp quyền vào học cho DUY NHẤT một Email này)

Bạn có thắc mắc gì cần thầy giải đáp?

Bạn gặp vấn đề gì trong buổi học đầu tiên?

PHẢN HỒI HỌC VIÊN

BTC rất trân trọng những đóng góp của bạn để cải thiện chất lượng lớp học !!!

(Viết chính xác mã do BTC cấp. Ví dụ: 0106, 0409,...)