Nộp Bài

Mã Học Viên *

Họ và tên *

Nộp bài bằng hình ảnh tại đây

Hãy đúc kết các ý chính của bài học buổi vừa qua *

CHÁNH KIẾN 2 LIVE - BÀI TẬP 6

Hạn nộp bài: 5pm, thứ 3 30/03/2021

(*) Bắt buộc điền

Xin hãy đóng góp ý kiến/ phản hồi/ thắc mắc của bạn về nội dung hay cách tổ chức của buổi học vừa qua

PHẢN HỒI HỌC VIÊN

BTC rất trân trọng những đóng góp của bạn để cải thiện chất lượng lớp học !!!

(Viết chính xác mã do BTC cấp. Ví dụ: 0106, 0409,...)