Khóa học đào sâu vào tâm thức của mỗi người
giúp tìm ra ý nghĩa cuộc đời để chuyển hóa bản thân

Đăng ký ngay

Khóa học online | Chánh Kiến 1

5000+

Học viên tham dự

100+

Đào tạo doanh nghiệp

70+

Nhóm tam bảo

Khóa học đã gieo duyên tới:

Chính mình để phát triển nội lực bền vững với 3 yếu tố gốc rễ:

Hiểu sâu sắc

Trí tuệ

Nghị lực

Đạo đức

Triết lý của bản thân với 3 yếu tố gốc rễ

Xây dựng được

 • Phát triển bản thân trên nền tảng nội lực
 • Hiểu sâu sắc mọi vấn đề để đưa ra các lựa chọn sáng suốt
 • Phân tích được mong cầu của mình xuất phát từ 3 gốc hay 3 độc (Tham – sân –si)
 • Biết cách đặt câu hỏi để nâng tầm bản thân
 • Hiểu nguyên lý hài hòa các mối quan hệ trong hẹn hò, gia đình và xã hội
 • Nắm bắt được các tư duy làm việc mà doanh nghiệp nào cũng cần

ĐẠO ĐỨC

TRÍ TUỆ

NGHỊ LỰC

Với 3 yếu tố gốc rễ để:

Xây dựng gia đình

 • Có được sự hài hòa trong mối quan hệ vợ chồng
 • Hiểu vai trò của người vợ và người chồng trong vấn đề dạy con
 • Kết nối được với con cái và cha mẹ
 • Cách trao cho con nghị lực và trí tuệ vượt khó

Với 3 yếu tố gốc rễ để:

 • Xây dựng môi trường trung thực đến tận cùng
 • Nhân viên làm việc hết mình vì công ty
 • Xây dựng doanh nghiệp hạnh phúc
 • Đưa triết lý cao cả vào doanh nghiệp
 • Hiểu yếu tố cốt lõi trong đào tạo nhân viên

Xây dựng doanh nghiệp

Đặt câu hỏi đúng để giải quyết mọi vấn đề
& đưa ra lựa chọn sáng suốt với các tư duy sau

Biết cách

Tư duy đa chiều

Tư duy hiểu sâu

Tư duy phản biện

Tư duy nhân quả

Xây dựng môi trường tam bảo với:

Biết cách

Tiến trình học hiểu sâu với các tuyệt chiêu

Nắm bắt được

 • Phương pháp
  Quan sát – Phân tích – Đúc kết
 • Kỹ năng vua
 • Phương pháp học- hiểu – hành
  (2h lý thuyết: 8h thực hành)
 • Phương pháp kiến tạo

Phát triển bản thân với 4 vòng tròn đào tạo:

 • Nhân cách cốt lõi : đạo đức – trí tuệ - nghị lực
 • Các xu hướng tính cách – năng khiếu
 • Kỹ năng nghề nghiệp
 • Kiến thức – tư duy hiểu sâu

Hiểu về tiến trình

Thành công
& hạnh phúc bền vững

Công thức để

Giúp người tạo phước với 
Tuyệt chiêu bánh mì kẹp giáo dục

Biết 4 cách

Cảm nhận học viên đã học Chánh Kiến 1

Khóa học đánh thức ý nghĩa cuộc đời đã giúp nhiều người chạm đến chiều sâu tâm thức bên trong để khơi dậy mục đích và lý tưởng sống. Từ đó có thể vạch ra định hướng cuộc đời để sống một đời không hối tiếc và trọn vẹn

Khóa học online | Chánh Kiến 1

Giá

 700.000 VNĐ

Đăng ký ngay

+

Đăng ký ngay

Combo 2 khóa học

Giá:  1.400.000 VNĐ

 990.000 VNĐ

Giảm còn:

Đăng ký học 2 khóa Tuổi Trẻ, Đam Mê & Khát Vọng + Đánh Thức Ý Nghĩa Cuộc Đời