Tham gia nhóm cộng đồng

Cùng tham dự các nhóm Facebook để trao đổi kinh nghiệm, hỏi đáp, chia sẻ sự thực hành cá nhân để trao giá trị đến từng thành viên. Mỗi nhóm sẽ phù hợp với bạn ở từng giai đoạn khác nhau trong cuộc đời, đọc kỹ mô tả từng nhóm và tham gia:

Chánh Kiến 3 Gốc

Đây là group lớn để cùng trao đổi và thực hành về chánh kiến, làm thế nào để tăng trưởng Đạo Đức - Trí Tuệ - Nghị Lực mỗi ngày, cùng nhau sống và lan tỏa những điều Tử Tế

Tham gia ngay ➜ 

Dạy Con 3 Gốc

Dành cho người cùng mong muốn về Dạy con trưởng thành từ 3 Gốc: Đạo Đức + Trí Tuệ + Nghị Lực, nơi chia sẻ những tâm sự, trải nghiệm và cùng rèn luyện để cùng con trưởng thành, cùng con chuyển hóa.

Tham gia ngay ➜ 

Thấu hiểu bản thân - Định vị cuộc đời

Nơi giúp bạn tìm thấy câu trả lời MÌNH LÀ AI? Mình thích gì, giỏi gì? Mình có xu hướng tích cách, đam mê, NĂNG KHIẾU gì? Bằng sự kết hợp các Công Cụ Đọc Vị và khả năng TỰ NHÌN NHẬN chính mình để có thể tìm được một công việc phù hợp hay định hướng rõ ràng cho tương lai.

Tham gia ngay ➜ 

Cộng Đồng X - Nghệ Thuật làm việc ra kết quả

Lan tỏa, kiến tạo NĂNG LỰC LÀM VIỆC TRONG HẠNH PHÚC, là nơi giao lưu, học hỏi, chia sẻ, rèn luyện những thói quen tốt (cả công việc lẫn đời sống hàng ngày).

Tham gia ngay ➜