ĐĂNG KÝ OFFLINEQUY LUẬT GIEO HẠTNgày 17/11/2017 (6pm-9pm)Tại Viện đào tạo Bách Khoa299/3A Lý Thường Kiệt, Q11, TPHCM

[tcb-script type=”text/javascript”] (function(){ var r = window.document.referrer != “”? window.document.referrer: window.location.origin; var f = document.createElement(“iframe”);f.setAttribute(“src”, “https://bke.getflycrm.com/api/forms/viewform/?key=Suoqx7tL2LZQ00NXFVW5b1fNlZ4C0XmION3NmAJalkN6O2uxla&referrer=”+r); f.style.width = “100%”;f.style.height = “340px”;f.setAttribute(“frameborder”,”0″);f.setAttribute(“marginheight”,”0″); f.setAttribute(“marginwidth”,”0″);var s = document.getElementById(“getfly-optin-form-iframe-1509940433029”);s.appendChild(f); })(); [/tcb-script]

Facebook Comments