ĐĂNG KÝ BUỔI CHIA SẺ 

ĐẠO ĐỨC HỌC NHẬT BẢN

Diễn giả: Thầy Trần Việt Quân – Cô Nguyễn Đoàn Kim Sơn

Thời gian: 09h00 – 11h30 ngày 08.07.2018

Địa điểm: Trường liên cấp, khu đô thị Thanh Hà, Cự Khê, Thanh Oai, Hà Nội

Liên hệ: 01234.699.699 – 0916.503.779 

Facebook Comments