Đặt hàng công việc
của core team BKE

Ở đây, bạn có thể đặt hàng công việc cho các team: Tech, Gieo hạt, Products

Đặt hàng ngay  ➝ 

Theo dõi đơn hàng

Hướng dẫn đặt hàng

Hướng dẫn theo dõi

Lưu ý: Để đặt hàng bạn cần có tài khoản Bitrix BKE
Nếu chưa có hãy liên hệ Nhân Tô tại đây để đăng ký

Chọn team bạn muốn đặt hàng:

Team Products

  • Thiết kế hình ảnh, in ấn
  • Đặt hàng làm video

Team Tech

  • Chatbot bài viết, live, chứng nhận
  • Form bitrix
  • Ladisale

Team Gieo hạt

  • Kế hoạch truyền thông
  • Kế hoạch livestream
  • Chỉnh sửa/ làm mới website, ladipage

Trở về

Team Products

Đặt hàng ngay

Thiết kế hình ảnh

Bộ hình truyền thông, infographic, sơ đồ, in ấn... của các team tại BKE

Đặt hàng ngay

Edit video

Video giới thiệu khóa học, TVC, Seeding, Teaser...

Liên hệ với người thiết kế

Hãy chat trong tag đặt hàng của bạn trên Bitrix hoặc liên hệ:

Skylark Amida 

Zalo: 0924 004 113

Theo dõi đơn hàng

Xem tình trạng, feedback, nhận file hoàn thành & lục lại kho design cũ:

Tại đây ➝ 

Trở về

Team Tech

Đặt hàng ngay

Setup chatbot

Chatbot gắn vào bài viết,dành cho livestream, bán khóa học, chứng nhận...

Liên hệ với người thiết kế

Hãy chat trong tag đặt hàng của bạn trên Bitrix hoặc liên hệ:

Skylark Amida 

Zalo: 0924 004 113

Theo dõi đơn hàng

Xem tình trạng, feedback, nhận file hoàn thành & lục lại kho design cũ:

Tại đây ➝ 

Đặt hàng ngay

Form Bitrix

Form thu thập data, đồng bộ từ nhiều nguồn, đổ về Bitrix để dễ quản lý

Đặt hàng ngay

Ladisale

Chỉnh sửa, tạo mới, cập nhật chính sách cổng thanh toán ladisale

Trở về

Team Gieo hạt

Đặt hàng ngay

Kế hoạch truyền thông khóa học

Thông báo kế hoạch mở lớp mới của thầy Quân, Admin & các BTC khóa học

Liên hệ với người thiết kế

Hãy chat trong tag đặt hàng của bạn trên Bitrix hoặc liên hệ:

Skylark Amida 

Zalo: 0924 004 113

Theo dõi đơn hàng

Xem tình trạng, feedback, nhận file hoàn thành & lục lại kho design cũ:

Tại đây ➝ 

Đặt hàng ngay

Kế hoạch truyền thông livestream

Thông báo về các livestream để được truyền thông ...

Đặt hàng ngay

Chỉnh sửa/ làm mới ladipage

Ladipage của AQ & BKEshop -> Tuân
Các ladipage khác -> liên hệ team gieo hạt

Trở về