MỘT SỐ LƯU Ý TỪ BAN TỔ CHỨC:
1. Khoá học không được chiếu lại hoặc xem lại nên anh/chị vào học đúng giờ và đầy đủ
2. Khoá học hiện nay chưa thu phí nên hãy mời người thân của bạn vào học (khoá này tương lai có thể thu phí).
3. Mở email để nhận lịch học, ngoài ra ban tổ chức luôn gửi recap (bản tóm tắt) sau buổi khoá học cực kỳ chất lượng trong email không thể bỏ qua
4. Vào nhóm Zalo để nhận Tài liệu, thông tin Zoom, bài tập nhanh nhất 

Dạy con thành nhân tài

Chúc mừng !::name::!  ! Còn 1 bước cuối cùng để hoàn tất đăng kí
00
00
00
00

Bấm vào nút dưới đây để vào
nhóm lớp học kín trên Zalo

Link vào lớp học sẽ được gửi trong nhóm Zalo.
Nếu bạn không vào nhóm Zalo ➜ Bạn sẽ không học được

Vào nhóm ngay trước khi đồng hồ chỉ về số 00:00:00:00

VÀO NHÓM ZALO SÁNG

ZALO LỚP BUỔI SÁNG

ZALO LỚP BUỔI TỐI

VÀO NHÓM ZALO TỐI