Mang bí kíp Dạy Con 3 Gốc vào đời sống

Chào bạn 

Đừng quên

Bạn hãy tham gia nhóm Zalo khoá học

?THÔNG BÁO GÓI COMBO MANG BÍ KÍP DẠY CON 3 GỐC VÀO ĐỜI SỐNG
✅ 1 Bộ sách Gieo hạt vĩ nhân: Sẽ được gửi tới học viên qua đường bưu điện theo địa chỉ tại Việt Nam đã đăng ký.

✅ Cách thức nhận bộ thang đo: Sẽ được gửi vào email bạn đã đăng ký

✅ Các khóa học quà tặng online
- Bộ 17 video bài học cô đọng bạn sẽ vỡ lẽ ra rất nhiều công thức, bí kíp giúp định hướng việc dạy con trưởng thành và hướng đến mục tiêu của sự thành công
- Bản record khoá học 3 ngày Dạy con thành Nhân Tài


? Cách thức nhận quà tặng các khóa học online: (Thông tin tài khoản học đã được gửi qua email)
- Bước 1: Đăng nhập vào trang web BKE: https://hoc.bke.edu.vn/
- Bước 2: Dùng email đăng ký gói Combo và đăng nhập 
- Bước 3: Nhập pass congdongsongtute@2022 vào học

Note: Anh chị em có tài khoản trên hoc.bke.edu.vn thì nhập Pass cũ là được

VÀO NHÓM ZALO

GÓI NÂNG CÂP: DẠY CON THÀNH NHÂN TÀI