MỘT SỐ LƯU Ý TỪ BAN TỔ CHỨC:
1. Khoá học không được chiếu lại hoặc xem lại nên anh/chị vào học đúng giờ và đầy đủ
2. Khoá học hiện nay chưa thu phí nên hãy mời người thân của bạn vào học (khoá này tương lai có thể thu phí).
3. Mở email để nhận lịch học, ngoài ra ban tổ chức luôn gửi recap (bản tóm tắt) sau buổi khoá học cực kỳ chất lượng trong email không thể bỏ qua
4. Vào nhóm Zalo để nhận Tài liệu, thông tin Zoom, bài tập nhanh nhất 

Trở lại trang đăng ký khoá học

ZALO LỚP BUỔI SÁNG

Dạy con thành nhân tài

Bạn !::name::! đã đăng ký khóa học

VÀO NHÓM ZALO SÁNG

ZALO LỚP BUỔI SÁNG