Theo dõi đơn hàng

Chỉ còn 1 bước để hoàn tất đăng ký

Hoàn thành

Đăng ký

Vui lòng chuyển khoản theo các thông tin sau
4. Số tiền thanh toán: 
!::total::!!::currency_symbol::!
3. Tên chủ tài khoản:
!::account_name::!
1. Ngân hàng: 
!::bank_name::! 
2. Số tài khoản: 
!::bank_number::!
5. Nội dung chuyển khoản: 
!::reference_no::! !::customer_phone::!
+ Số tiền thanh toán: 
500.000 VNĐ
+ Nội dung chuyển khoản: 
DKCVN !::customer_phone::!
Bước 3: Nhập số tiền & Nội dung chuyển khoản

!::payment_guide::!

+ Số tài khoản: 
31756027
+ Tên chủ tài khoản:
Nguyễn Anh Tuấn
Bước 2: Chọn ngân hàng và điền số tài khoản
+ Chọn tên ngân hàng:
ACB - Ngân Hàng Á Châu
Bước 1: Mở ứng dụng ngân hàng của bạn
Bước 4: Hoàn tất thanh toán
Sau khi hoàn tất thông tin đăng ký và chuyển khoản thành công, Chame hãy vào ngay nhóm zalo để nhận thông tin từ BTC nhé!
https://zalo.me/g/tcmjne386 
!::customer_phone::!
Chỉ còn 1 bước để hoàn tất đăng ký

Hoàn thành

Đăng ký

 Lưu ý:
  • Thời hạn thanh toán của đơn hàng là:   !::va_date_end::!. (Quá thời hạn vui lòng tạo đơn hàng mới)
  • Số tài khoản !::bank_number::! CHỈ SỬ DỤNG để thanh toán cho đơn hàng !::reference_no::!. Nếu sử dụng cho đơn hàng khác, hệ thống sẽ không ghi nhận!
  • Trường hợp bạn muốn xuất hóa đơn, vui lòng điền thông tin tại đây
Vui lòng chuyển khoản theo các thông tin sau
4. Số tiền thanh toán: 
!::total::!!::currency_symbol::!
3. Tên chủ tài khoản:
!::account_name::!
1. Ngân hàng: 
!::bank_name::! 
2. Số tài khoản: 
!::bank_number::!
5. Nội dung chuyển khoản: 
!::reference_no::! !::customer_phone::!
+ Số tiền thanh toán: 
!::total::!!::currency_symbol::!
+ Nội dung chuyển khoản: 
!::reference_no::! !::customer_phone::!
Bước 3: Nhập số tiền & Nội dung chuyển khoản
Bước 4: Hoàn tất thanh toán
Chuyển tiền ngay để hoàn tất thanh toán

!::va_qr_code::!

Mở ứng dụng ngân hàng ➜ Quét mã QR để tiến hành thanh toán.
+ Số tài khoản: 
!::bank_number::!
+ Tên chủ tài khoản:
!::account_name::!
Bước 2: Chọn ngân hàng và điền số tài khoản
+ Chọn tên ngân hàng:
!::bank_name::! 
Bước 1: Mở ứng dụng ngân hàng của bạn
Chỉ còn 1 bước để hoàn tất
đăng ký thành công

Thanh toán

Đăng ký

 Lưu ý:
  • Đơn hàng có thời hạn thanh toán trong 48h. Bạn vui lòng thanh toán trước thời gian trên nếu không bạn phải tạo lại  đơn mới
  • Mỗi đơn hàng có một SỐ TÀI KHOẢN THANH TOÁN RIÊNG, vui lòng không sử dụng cho đơn hàng khác để tránh hệ thống không ghi nhận
  • Trường hợp bạn muốn xuất hóa đơn, vui lòng điền thông tin tại gnh.vn/xuathoadon
Vui lòng chuyển khoản theo các thông tin sau
4. Số tiền thanh toán: 
!::total::!!::currency_symbol::!
3. Tên chủ tài khoản:
!::account_name::!
1. Ngân hàng: 
!::bank_name::! 
2. Số tài khoản: 
!::bank_number::!
5. Nội dung chuyển khoản: 
!::reference_no::! !::customer_phone::!
2. Số tài khoản: 
!::bank_number::!
1. Ngân hàng: 
!::bank_name::! 
3. Tên chủ tài khoản:
!::account_name::!
4. Số tiền thanh toán: 
!::total::!!::currency_symbol::!
5. Nội dung chuyển khoản: 
!::reference_no::! !::customer_phone::!