Chào mừng bạn tới với
chặng 1 Hội Nhập

Tại đây bạn sẽ hội nhập cùng văn hóa chung của tổ chức BKE theo mô hình xanh ngọc.
Bạn sẽ liên hệ với phó lead team Đồng hành cùng với nhân sự team nhân lực để hoàn tất chặng 1 này nhé!

Video hướng dẫn Chặng 1

Hội nhập
(Team nhân lực)

Chặng 1 (Hội nhập)

Thời gian qua chặng: 7 ngày

Hoàn thành
chặng 1

Video tổng quan về công việc 

Tiêu chuẩn: Hiểu văn hóa tổ chức, team Đồng Hành & Tư duy đúng với cộng sự CSHV

Hành trình chặng 1 (hội nhập)

Bạn hãy viết ra những khó khăn khi qua chặng

Chú ý 

Đúc kết lại video theo ý hiểu bản thân

Quay một video đúc kết cuộc đời, sợi chỉ đỏ bản thân và mức độ phù hợp đối với Team

Trả bài tập trong nhóm Facebook

Nộp bài 

Chúc mừng bạn đã hoàn tất các bài tập chặng 1

Chúng tôi sẽ kiểm tra bài tập của bạn nộp và sẽ gửi kết quả qua email và zalo cho bạn.

Cảm ơn bạn đã nỗ lực hoàn thành chặng thử thách đầu tiên, hãy sẵn sàng tinh thần để vượt qua chặng tiếp theo nhé!