Chào mừng bạn tới với
chặng 2 Vượt chướng ngại vật

Chúng tôi tin rằng HẠNH PHÚC đến từ bên trong và hài hòa với thế giới bên ngoài. Sống chính là Làm việc, Làm việc chính là Sống. Hạnh phúc là mỗi ngày được làm việc tốt. Tạo dựng một HỆ SINH THÁI XANH tràn đầy sinh khí là điều mà chúng tôi hướng đến mỗi ngày.

Video hướng dẫn Chặng 2

Nội dung học tập:

File thông tin chất lượng khóa học qua Zoom

File thông tin lớp học Online - Web Online

Video bức tranh chung của GNH 2022

Bài kiểm tra
Kết quả 8/10 thì pass 

Nội dung học tập:

Luồng vận hành hệ thống

Trải nghiệm là HV (đăng ký học trên web, nt trên các kênh, gọi hotline)

Trải nghiệm là 1 CSHV (nghe omi, xem cách trực zalo, fanpage, ladi)

Bài kiểm tra
 

Nắm được HDSD zalo

Megapay

Slack

Ladisale

Nắm được HDSD Bitrix

Bài test về điểm chạm

Quay lại video HDSD zalo, bitrix, omi

Omi

Nội dung học tập:

Quy trình + Kịch bản cuộc gọi đến “omi call”

Quy trình + Kịch bản cuộc gọi đi “xử lý data trên bitrix”

Quy trình + Kịch bản chat “zalo, page”

Bài kiểm tra
Tư vấn 3 trường hợp về KH
Đạt 7/10 thì pass 

Kỹ năng xử lý từ chối

Kỹ năng chốt sale

Chúc mừng bạn đã hoàn tất các bài tập chặng 2

Chúng tôi sẽ kiểm tra bài tập của bạn nộp và sẽ gửi kết quả qua email và zalo cho bạn.

Cảm ơn bạn đã nỗ lực hoàn thành chặng thử thách đầu tiên, hãy sẵn sàng tinh thần để vượt qua chặng tiếp theo nhé!

Chặng 2:

Thời gian qua chặng: 7 ngày

Tiêu chuẩn: 

Hành trình chặng 2 (Vượt chướng ngại vật)

Bạn hãy viết ra những khó khăn khi qua chặng

  • Kiến thức đúng
  • Kỹ năng đúng

Không có áp suất, không có kim cương

Vượt chướng ngại vật

Kiến thức về
thông tin lớp học

Kiến thức
xử lý tác vụ

Kiến thức nền tảng CSHV đang dùng

Hoàn thành
chặng 2

Kỹ năng nghiệp vụ

Kiến thức về
thông tin lớp học

Kiến thức
xử lý tác vụ

Kiến thức nền tảng CSHV đang dùng

Hoàn thành
chặng 2

Kỹ năng nghiệp vụ

Chúc mừng bạn đã hoàn thành chặng 2  "Bơi trong biển tin"

Chúng tôi sẽ kiểm tra bài tập của bạn nộp và sẽ gửi kết quả qua vượt chặng email và zalo cho bạn.

Cảm ơn bạn đã nỗ lực hoàn thành chặng 2 thử thách, hãy sẵn sàng tinh thần để vượt qua chặng tiếp theo nhé!

Nội dung học tập:

Luồng vận hành hệ thống

Trải nghiệm là HV (đăng ký học trên web, nt trên các kênh, gọi hotline)

Trải nghiệm là 1 CSHV (nghe omi, xem cách trực zalo, fanpage, ladi)

Bài kiểm tra


Nắm được HDSD zalo

Nắm được HDSD bitrix

Megapay

Slack

Nắm được Ladisale

Bài test về điểm chạm

Quay lại video HDSD zalo, bitrix, omi

Omi

Nội dung học tập:

Quy trình + Kịch bản cuộc gọi đến “omi call”

Quy trình + Kịch bản cuộc gọi đi “xử lý data trên bitrix”

Quy trình + Kịch bản chat “zalo, page”

Kỹ năng xử lý từ chối

Kỹ năng chốt sale

Kỹ năng văn phòng

Bài kiểm tra
Tư vấn 3 trường hợp về KH
Đạt 7/10 thì pass & 1 bài test excel

Lê Thị Ngọc Ánh Khu vực miền nam

Liên hệ Ad để được hỗ trợ:

SĐT: 0966 603 474

Trần Thị Thúy Quỳnh khu vực miền bắc

SĐT: 088 9019 940