#COMBO 1: TUYỂN THỦ

 • Tặng 1 bộ gieo hạt cùng vĩ nhân 150.000đ
 • Bộ 6 video có thể xem lại video bất cứ lúc nào + video cách tạo phước cho chính mình (có hiểu biết) 500.000đ
 • Tặng Video khóa học "Bí mật chuyên gia 3 gốc" 500.000đ
 • Tham gia nhóm ZALO  Coaching VIP- Hỗ trợ làm bài tập

Tổng giá trị: 1.150.000 VNĐ

Giá ưu đãi: 

500.000 đ

ĐĂNG KÝ NGAY

Đánh Thức bản Thể
phi Thường

Khóa học

Đặc biệt

Chúng tôi có thêm gợi ý tốt hơn nếu bạn  nâng cấp vé tham dự . Sẽ có nhiều giá trị hữu ích hơn.

#COMBO 2: SIÊU NHÂN

 • Tặng 1 bộ gieo hạt cùng vĩ nhân 150.000
 • Tặng hành trình Chánh Kiến Vận Mệnh 1.990.000
 • Bộ 6 video có thể xem lại video bất cứ lúc nào + video cách tạo phước cho chính mình (có hiểu biết) 500.000
 • Tặng Video khóa học "Bí mật chuyên gia 3 gốc" 500.000
 • Tham gia nhóm ZALO Coaching VIP- Hỗ trợ làm bài tập

Tổng giá trị: 3.140.000 VNĐ

Giá ưu đãi: 

1.000.000 đ

ĐĂNG KÝ NGAY

Kho báu đặc biệt: Hành trình Chánh kiến Vận Mệnh

12 buổi đào tạo từ Thầy Trần Việt Quân và đội ngũ nhân sự kế thừa giúp bạn:

 • Xây dựng nền tảng hiểu biết đúng đắn theo lời dạy của Bậc Giác Ngộ
 • Hiểu rõ về tiến trình phát triển bản thân theo chiều sâu
 • Hình thành tấm bản đồ về con đường chuyển hóa bản thân sâu sắc
 • Kết nối & xây dựng môi trường có 3 báu vật với Thầy hiền trí - tủ sách tinh hoa - nhóm bạn tốt
 • Công thức thành công và hạnh phúc bền vững