Khóa học:

ĐÁNh ThỨC BẢN ThỂ
PhI ThƯỜNG

Xem lại yêu cầu đăng ký khóa học:

Khóa học: Đánh thức bản thể phi thường

Miễn phí 100%

1.900.000 đ

ĐÁNh ThỨC BẢN ThỂ
PhI ThƯỜNG

Thông tin người đăng ký:

Học 6 buổi online qua Zoom

!::hoten::!

!::email::!

!::phone::!

Buổi: !::buoi::!

Nâng cấp vé tham dự, tối ưu học tập

Chúng tôi có thêm gợi ý tốt hơn nếu bạn nâng cấp vé tham dự . Sẽ có nhiều giá trị hữu ích hơn.

Đăng ký gói miễn phí - Vào nhóm ZALO

Gói cam kết 100%

100.000 đ

Nâng cấp vé ➜ 

Khi bạn coi một lớp học miễn phí như một lớp học có đóng phí thì thái độ học tập của bạn sẽ khác đi gấp 5 lần.
 • Nhận 1 bản Ebook sách Đánh Thức Bản Thể Phi Thường bản mới nhất (Chưa xuất bản)
 • Học phí sẽ được gửi đến quỹ Văn Hoá Đọc Việt Nam để mang tri thức đến trẻ em vùng cao, vùng xa

Combo 1: Tuyển Thủ

1.150.000 đ
500.000 đ

Nâng cấp vé ➜ 

 • Tặng 1 bộ gieo hạt cùng vĩ nhân 150.000đ
 • Bộ 6 video có thể xem lại video bất cứ lúc nào + video cách tạo phước cho chính mình (có hiểu biết) 500.000đ
 • Tặng Video khóa học "Bí mật chuyên gia 3 gốc" 500.000đ
 • Tham gia nhóm ZALO Coaching VIP- Hỗ trợ làm bài tập

Kho báu đặc biệt: Hành trình Chánh kiến Vận Mệnh

12 buổi đào tạo từ Thầy Trần Việt Quân và đội ngũ nhân sự kế thừa giúp bạn chuyển hóa mạnh mẽ nhất

Combo 2: Siêu Nhân

3.140.000 đ
1.000.000 đ

Nâng cấp vé➜ 

 • Tặng 1 bộ gieo hạt cùng vĩ nhân 150.000
 • Tặng hành trình Chánh Kiến Vận Mệnh 1.990.000
 • Bộ 6 video có thể xem lại video bất cứ lúc nào + video cách tạo phước cho chính mình (có hiểu biết) 500.000
 • Tặng Video khóa học "Bí mật chuyên gia 3 gốc" 500.000
 • Tham gia nhóm ZALO Coaching VIP- Hỗ trợ làm bài tập

Xem lại yêu cầu đăng ký khóa học:

Khóa học: Đánh thức bản thể phi thường

Miễn phí 100%

1.900.000 đ

ĐÁNh ThỨC BẢN ThỂ
PhI ThƯỜNG

Thông tin người đăng ký:

Học 6 buổi online qua Zoom

!::hoten::!

!::email::!

!::phone::!

Buổi: !::buoi::!

Nâng cấp vé tham dự, tối ưu học tập

Chúng tôi có thêm gợi ý tốt hơn nếu bạn nâng cấp vé tham dự . Sẽ có nhiều giá trị hữu ích hơn.

Gói cam kết 100%

100.000 đ

Xem chi tiết

Nâng cấp vé

Combo 1: Tuyển Thủ

1.150.000 đ
500.000 đ

Xem chi tiết

Nâng cấp vé

Combo 2: Siêu Nhân

3.140.000 đ
1.000.000 đ

Xem chi tiết

Nâng cấp vé

Không, cảm ơn. Tôi đăng ký gói miễn phí

COMBO 1: TUYỂN THỦ

 • Tặng 1 bộ gieo hạt cùng vĩ nhân 150.000đ
 • Bộ 6 video có thể xem lại video bất cứ lúc nào + video cách tạo phước cho chính mình (có hiểu biết) 500.000đ
 • Tặng Video khóa học "Bí mật chuyên gia 3 gốc" 500.000đ
 • Tham gia nhóm ZALO Coaching VIP- Hỗ trợ làm bài tập

Tổng giá trị: 1.150.000 đ

Giá ưu đãi:

500.000 đ

Nâng cấp ngay ➜ 

COMBO 2: SIÊU NHÂN

 • Tặng 1 bộ gieo hạt cùng vĩ nhân 150.000
 • Tặng hành trình Chánh Kiến Vận Mệnh 1.990.000
 • Bộ 6 video có thể xem lại video bất cứ lúc nào + video cách tạo phước cho chính mình (có hiểu biết) 500.000
 • Tặng Video khóa học "Bí mật chuyên gia 3 gốc" 500.000
 • Tham gia nhóm ZALO Coaching VIP- Hỗ trợ làm bài tập

Tổng giá trị: 3.140.000 đ

Giá ưu đãi:

1.000.000 đ

Nâng cấp ngay ➜ 

Kho báu đặc biệt: Hành trình Chánh kiến Vận Mệnh

12 buổi đào tạo từ Thầy Trần Việt Quân và đội ngũ nhân sự kế thừa giúp bạn:

GÓI CAM KẾT 100%

 • Nhận 1 bản Ebook sách Đánh Thức Bản Thể Phi Thường bản mới nhất (Chưa xuất bản)
 • Học phí sẽ được gửi đến quỹ Văn Hoá Đọc Việt Nam để mang tri thức đến trẻ em vùng cao, vùng xa

Học phí:

100.000 đ

Nâng cấp vé ➜ 

Khi bạn coi một lớp học miễn phí như một lớp học có đóng phí thì thái độ học tập của bạn sẽ khác đi gấp 5 lần.