Khóa học:

ĐÁNh ThỨC BẢN ThỂ
PhI ThƯỜNG

Hẹn gặp lại bạn tại khóa học!

MỘT SỐ LƯU Ý TỪ BAN TỔ CHỨC (QUAN TRỌNG):

  • Khoá học không chiếu lại hoặc xem lại video nên anh/chị vào học đúng giờ và đầy đủ
  • Khoá học hiện nay chưa thu phí nên hãy mời người thân của bạn vào học (khoá này tương lai có thể thu phí).
  • Để nhận tài liệu, thông tin ID phòng Zoom bạn hãy CHẮC CHẮN vào nhóm Zalo của lớp học

Chúc mừng bạn !::name::! đã đăng ký thành công khóa học:
Đánh Thức Bản Thể Phi Thường

Trước khi khóa học diễn ra, chúng tôi sẽ gửi thông báo qua Email, Messeger & nhóm Zalo của lớp, hãy chú ý nhận tin

CHÚ Ý:

MỞ ZALO, BẤM VÀO Ô QR CODE VÀ QUÉT MÃ
HOẶC CLICK VÀO NÚT BÊN DƯỚI ?