Đánh Thức bản Thể
phi Thường
Trong bạn

Chào bạn 

DÀNH CHO GÓI TUYỂN THỦ, SIÊU NHÂN

?THÔNG BÁO QUÀ TẶNG KHÓA TUYỂN THỦ/ SIÊU NHÂN: 
✅ 1 Bộ sách Gieo hạt vĩ nhân: Sẽ được gửi tới học viên qua đường bưu điện theo địa chỉ tại Việt Nam đã đăng ký

✅ Các khóa học quà tặng online
- Xem lại chuỗi video chương trình "Đánh thức bản thể phi thường"
- Khóa học Bí mật để trở thành chuyên gia 3 gốc
- Khóa học Chánh kiến 1 online (Combo Siêu nhân)

? Cách thức nhận quà tặng các khóa học online: (Thông tin tài khoản học đã được gửi qua email)
- Bước 1: Đăng nhập vào trang web BKE: https://hoc.bke.edu.vn/
- Bước 2: Dùng email đăng ký gói TUYỂN THỦ/SIÊU NHÂN và đăng nhập 
- Bước 3: Nhập pass congdongsongtute@2022 vào học
(Bộ video Đánh thức bản thể phi thường nằm trong khóa học "Đánh thức bản thể phi thường" bao gồm 6 video bài giảng + 1 video hay BTC tặng thêm)
Note: Anh chị em có tài khoản trên BKE thì nhập Pass cũ là được

? Mọi thông tin cần hỗ trợ anh chị phản hồi trong group Zalo hoặc gửi phản hồi, yêu cầu hỗ trợ tới BTC theo link https://forms.gle/gfVbenT13tJDtJpe8

NHÓM BUỔI SÁNG

Đừng quên

Bạn hãy tham gia nhóm Zalo nhóm COACH

NHÓM BUỔI TỐI