CHÁNH KIẾN TRONG ĐỜI SỐNG (KHÓA 6) - Viện đào tạo Bách Khoa

event

Viện đào tạo Bách Khoa > Cộng đồng > CHÁNH KIẾN TRONG ĐỜI SỐNG (KHÓA 6)

CHÁNH KIẾN TRONG ĐỜI SỐNG (KHÓA 6)

08/03/2018
3:30 PM - 4:00 AM

299/3A Lý Thường Kiệt, Q.11, TP.HCM

Speaker:
Thầy Trần Việt Quân

CHÁNH KIẾN TRONG ĐỜI SỐNG (KHÓA 6)

Chánh kiến chính là ngọn đuốc trên hành trình cuộc đời.

Giúp ta thấu hiểu mục tiêu và ý nghĩa cuộc sống.
Phát triển bản thân theo chiều sâu.

Facebook Comments