CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG: LÀM BẠN VỚI CÔ ĐƠN (HCM) - Viện đào tạo Bách Khoa

event

Viện đào tạo Bách Khoa > Cộng đồng > CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG: LÀM BẠN VỚI CÔ ĐƠN (HCM)

CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG: LÀM BẠN VỚI CÔ ĐƠN (HCM)

19/05/2018
1:00 PM - 3:00 PM

Nhà Hàng Chay Mandala, 110 Sương Nguyệt Ánh, TP.HCM

Speaker:
Thầy Thích An Đạt

CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG: LÀM BẠN VỚI CÔ ĐƠN (HCM)

ĐĂNG KÝ

Facebook Comments

HỌC PHÍ

MIỄN PHÍ

LIÊN HỆ

Hotline: 0907.818.700 - 0902.703.270