ĐẠO ĐỨC - NGHỊ LỰC - TRÍ TUỆ
Dựa trên nền tảng GIỚI ĐỊNH TUỆ

Nuôi dưỡng Đạo Đức

+ Yêu thương và bảo vệ sự sống: Thương yêu và trách nhiệm với mình, với người và muôn loài. Bảo vệ sự sống, bảo vệ môi trường sống.
+ Sống đơn giản, biết đủ và sẵn sàng cho đi với tâm không mong cầu, tính toán.
+ Chung thủy và tôn trọng các mối quan hệ
+ Luôn trung thực, nói lời xây dựng, nói có ích và nói với tình thương
+ Luôn sáng suốt, không say sưa nghiện ngập

Rèn luyện Nghị Lực

+ Bình tĩnh trước khó khăn (TĨNH)
+ Dám vượt khó, ra khỏi vùng an toàn để tiến bộ và giúp người (DŨNG)
+ Kiên trì, bền bỉ và làm tới cùng những việc thiện (NHẪN)

Trau dồi Trí Tuệ

+ Học tập không ngừng, chủ động trong việc học, biết phân biệt thiện ác, tìm ra Nhân Quả của từng vấn đề
(QUAN SÁT – PHÂN TÍCH – ĐÚC KẾT)
+ Nói được làm được
(THỰC HÀNH & CHIA SẺ)
+ Phát triển năng lực thấy biết đúng đắn trong từng vấn đề, hoàn thiện mình mỗi ngày và nhiệt tâm đóng góp cho cộng đồng.

Cây Nhân Cách "3 Gốc Rễ"
The "Three Roots" Philosophy

ĐẠO ĐỨC - NGHỊ LỰC - TRÍ TUỆ
Dựa trên nền tảng GIỚI ĐỊNH TUỆ

Cây Nhân Cách "3 Gốc Rễ"
The "Three Roots" Philosophy

Nuôi dưỡng Đạo Đức

+ Yêu thương và bảo vệ sự sống: Thương yêu và trách nhiệm với mình, với người và muôn loài. Bảo vệ sự sống, bảo vệ môi trường sống.
+ Sống đơn giản, biết đủ và sẵn sàng cho đi với tâm không mong cầu, tính toán.
+ Chung thủy, tôn trọng các mối quan hệ
+ Luôn trung thực, nói lời xây dựng, nói có ích và nói với tình thương
+ Sáng suốt, không say sưa nghiện ngập

Rèn luyện Nghị Lực

+ Bình tĩnh trước khó khăn (TĨNH)
+ Dám vượt khó, ra khỏi vùng an toàn để tiến bộ và giúp người (DŨNG)
+ Kiên trì, bền bỉ và làm tới cùng những việc thiện (NHẪN)

Trau dồi Trí Tuệ

+ Học tập không ngừng, chủ động trong việc học, biết phân biệt thiện ác, tìm ra Nhân Quả của từng vấn đề
(QUAN SÁT – PHÂN TÍCH – ĐÚC KẾT)
+ Nói được làm được
(THỰC HÀNH & CHIA SẺ)
+ Phát triển năng lực thấy biết đúng đắn trong từng vấn đề, hoàn thiện mình mỗi ngày và nhiệt tâm đóng góp cho cộng đồng.

TẦM NHÌN - SỨ MỆNH
Dựa trên nền tảng GIỚI ĐỊNH TUỆ

TẦM NHÌN
(Những mốc mục tiêu)

Trở thành Hệ sinh thái giáo dục xanh truyền tải Đạo đức và Kỹ năng tới mọi miền trên Việt Nam, nơi một thế hệ trẻ biết tự học suốt đời, sống tử tế, tự chịu trách nhiệm với bản thân và cống hiến vì cộng đồng.

SỨ MỆNH
(Nhiệm vụ xuyên suốt cuộc đời)

Nhân bản hệ giá trị 3 Gốc Rễ: Đạo Đức, Nghị Lực,
Trí Tuệ đi khắp mọi miền đất nước và lan rộng hơn nữa. Đưa 3 Gốc Rễ thấm sâu vào từng nếp nghĩ, nếp làm của học sinh, giáo viên, phụ huynh và người đi làm.

TẦM NHÌN - SỨ MỆNH
Dựa trên nền tảng GIỚI ĐỊNH TUỆ

TẦM NHÌN
(Những mốc mục tiêu)

Trở thành Hệ sinh thái giáo dục xanh truyền tải Đạo đức và Kỹ năng tới mọi miền trên Việt Nam, nơi một thế hệ trẻ biết tự học suốt đời, sống tử tế, tự chịu trách nhiệm với bản thân và cống hiến vì cộng đồng.

SỨ MỆNH
(Nhiệm vụ xuyên suốt cuộc đời)

Nhân bản hệ giá trị 3 Gốc Rễ: Đạo Đức, Nghị Lực,
Trí Tuệ đi khắp mọi miền đất nước và lan rộng hơn nữa. Đưa 3 Gốc Rễ thấm sâu vào từng nếp nghĩ, nếp làm của học sinh, giáo viên, phụ huynh và người đi làm.

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN

Trần Việt Quân
Viện đào tạo bách khoa

Nguyễn Đoàn Kim sơn
pathway tuệ đức - bác ái

Dương Quang Minh
giám đốc chuyên môn Pathway

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN

Trần Việt Quân
Viện đào tạo bách khoa

Nguyễn Đoàn Kim sơn
pathway tuệ đức - bác ái

Dương Quang Minh
giám đốc chuyên môn Pathway

TÌM CỘNG SỰ CÙNG CHÍ HƯỚNG

Chúng tôi tin rằng HẠNH PHÚC đến từ bên trong và hài hòa với thế giới bên ngoài.

Chúng tôi không tách biệt 2 khái niệm “Sống” và “Làm việc”.

Sống chính là Làm việc, Làm việc chính là Sống. Hạnh phúc là mỗi ngày được làm việc tốt.

Tạo dựng một HỆ SINH THÁI XANH tràn đầy sinh khí là điều mà chúng tôi hướng đến mỗi ngày.

Đó là nơi các bạn được tự do khám phá những khía cạnh khác của bản thân mà chính các bạn đã bỏ quên hoặc thường phải kìm nén.

Công việc sẽ trở thành phương tiện để giúp các bạn nhận diện những khả năng tiềm ẩn của mình và thực hiện lý tưởng sống cao đẹp.

Bạn được trọn vẹn với chính mình và trọn vẹn kết nối với xung quanh!

Đồng hành cùng Viện Đào Tạo Bách Khoa

bạn có lên xe không

TÌM CỘNG SỰ CÙNG CHÍ HƯỚNG

Chúng tôi tin rằng HẠNH PHÚC đến từ bên trong và hài hòa với thế giới bên ngoài.

Chúng tôi không tách biệt 2 khái niệm “Sống” và “Làm việc”.

Sống chính là Làm việc, Làm việc chính là Sống. Hạnh phúc là mỗi ngày được làm việc tốt.

Tạo dựng một HỆ SINH THÁI XANH tràn đầy sinh khí là điều mà chúng tôi hướng đến mỗi ngày.

Đó là nơi các bạn được tự do khám phá những khía cạnh khác của bản thân mà chính các bạn đã bỏ quên hoặc thường phải kìm nén.

Công việc sẽ trở thành phương tiện để giúp các bạn nhận diện những khả năng tiềm ẩn của mình và thực hiện lý tưởng sống cao đẹp.

Bạn được trọn vẹn với chính mình và trọn vẹn kết nối với xung quanh!

Đồng hành cùng Viện Đào Tạo Bách Khoa

bạn có lên xe không