Học phí Trường Liên Cấp | Cơ sở Thanh Hà, Hà Nội - Viện đào tạo Bách Khoa

Học phí Trường Liên Cấp | Cơ sở Thanh Hà, Hà Nội

Viện đào tạo Bách Khoa > Học phí Trường Liên Cấp | Cơ sở Thanh Hà, Hà Nội

BIỂU PHÍ TIỂU HỌC – THCS NĂM HỌC 2018–2019/CƠ SỞ THANH HÀ – HÀ NỘI
SCHOOL FEE 2018-2019/ THANH HÀ CAMPUS – HA NOI
(Áp dụng từ 01/08/2018/ Effective from Aug 01st,2018)

I. HỌC PHÍ/ TUITION FEES (không bao gồm sách giáo khoa/not included textbook)

Đơn vị/Unit: VND

Khối lớp

Grades

(7:00 – 17:00,

Mon –Fri)

 

Đóng theo Năm

School fee

1/8/2018 -31/5/2019

Phí đã giảm 50%/Discounted 50%

(Đóng trước 15.07.2018/

paid before 15-July,2018)

 

Đóng theo Học kỳ

Semester fee

1/8/2018 -31/12/2018

Phí đã giảm 35 %/Discounted 35%

(Đóng trước 15.07.2018/

paid before 15-July,2018)

 

Đóng theo Tháng

Semester fee

1/8/2018 -31/12/2018

Phí đã giảm 30/Discounted 30%

(Đóng trước 15.07.2018/

paid before 15-July,2018)

Tiểu học / THCS

Lớp/ Grade 1 – 9

4.800.000/tháng

24.000.000/năm 15.600.000/ Học kỳ 3.360.000/tháng

*Chính sách Ưu đãi cho 100 học sinh đầu tiên đóng phí trước 15/07/2018:

 • Giảm 40% học phí khi đóng theo năm cho niên học 2019-2020
 • Giảm 30% học phí khi đóng theo năm cho niên học 2020-2021
 • Học sinh đóng học phí theo năm được tặng năm đầu tiên:

+ Phí Cơ sở vật chất (năm): 3.000.000 VNDnăm

+ Đồng phục (đang cập nhật)

+ Balo (đang cập nhật)

II. NỘI TRÚ/ BOARDING:

Cả tuần        (Mon – Fri):        : 2.500.000đ/tháng

3 ngày/tuần  (3 days/week)      : 1.500.000đ/tháng

III. CÁC KHOẢN PHÍ KHÁC/ OTHER FEES

Phí ăn (tháng)

Meal fee (monthly)

Cơ sở vật chất (năm)

Facilities (year)

Đồng phục (3 bộ)
Uniform (three)
Balo (chiếc)

School bag (one)

1.200.000VND/tháng 3.000.000VND/năm 600.000VND/3 bộ 150.000VND/chiếc

IV. CÁC CHƯƠNG TRÌNH VÀ DỊCH VỤ HỖ TRỢ/ OTHER PROGRAMS & SERVICES

1. Lớp năng khiếu ngoài giờ/Extracurricular Activities (*)

Bơi lội

Swimming

Võ thuật

Martial Arts

Hội họa

Drawing

Đàn Organ

Organ

250.000VND 200.000 VND 250.000 VND 250.000 VND

(*) ngoài các thời khóa biểu chính, học sinh muốn học thêm                  

2. Phí xe bus đưa-đón /Bus fee

XALA/ VĂN PHÚ… VĂN QUÁN / ĐẠI THANH… VĂN KHÊ / DƯƠNG NỘI…
1.000.000VND 1.200.000VND 1.200.000VND

CÁC CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI CHO HỌC SINH VÀ PHỤ HUYNH/ SPECIAL PROGRAMS

Đối tượng/ Participants Chương trình/ Programs Phí/ Fees
Phụ huynh

Parents

 

Trắc nghiệm dấu vân tay/Fingerprint test Cá nhân/ Individual: 2.800.000

Gia đình/ Family: 2.500.000

Tư vấn tâm lý cho con

Psychology consulting for children

300.000/giờ (hour)
Tư vấn hôn nhân gia đình

Psychology consulting for parents

500.000/giờ (hour)
Học sinh

Students

 

Lễ hội tại trường/ Festivals Không thu phí/ Free
Dã ngoại / Field trips Phụ huynh hỗ trợ thêm chi phí

Parents pay part of the fee

V. ƯU ĐÃI HỌC PHÍ / DISCOUNT POLICY

<

p style=”text-align: justify;”>Giảm thêm 10% học phí từ bé thứ 2, 3 (là anh chị em ruột cùng học tại trường và đóng phí đúng hạn).
Additional 10% discount for the second, third sibling enrolling at the same campus and school fee paid on time.

VI. QUY ĐỊNH HỌC PHÍ / PAYMENT POLICY

 • Phụ huynh có trách nhiệm thanh toán đủ các khoản phí trước ngày nhập học.

Parents are responsible for paying fees before joining class.

 • Phí cơ sở vật chất được đóng theo năm học. Nếu học sinh nhập học từ ngày 20 của tháng, sẽ không cần đóng phí cơ sở vật chất của tháng đó.

Facilities fee must be paid by school year. In case, the child join class on the 20th of month, facilities fee of that month will not be charged.

 • Đối với trường hợp đóng theo tháng, học phí, phí ăn và các phí phát sinh được đóng trước ngày 10 hàng tháng.

For monthly payment, tuition fee, meal fee and other fees must be paid by 10th monthly.

 • Trường hợp bé nghỉ học có phép trước 1 ngày vì lí do khách quan sẽ được hoàn lại tiền ăn của những ngày nghỉ.

In case, the child is absent with appropriate reason (need to be informed 1 day in advance), meal fee will be refunded.

 • Các trường hợp không thanh toán học phí và các khoản phí khác (nếu có), Nhà trường có thể từ chối không nhận học sinh vào học.

       The child cannot be admitted into our program until all fees are fully paid.

 • Các điều khoản khác về học phí, Phụ huynh có trách nhiệm kí vào bản thỏa thuận trước khi nhập học.

Parents need to sign on the Agreement about Tuition before joining class.

VII. RÚT HỒ SƠ VÀ HOÀN TRẢ HỌC PHÍ / WITHDRAWAL AND REFUND POLICY

 • Nhà trường chỉ giải quyết cho học sinh rút hồ sơ khi có thông báo tiếp nhận của trường được chuyển đến trong năm học đối với những trường hợp sau:
  The school can only accept withdrawal and refund when the admission notice to be delivered under the following circumstances
 • Phụ huynh chuyển nơi công tác hay chuyển nơi sinh sống
  Parents change working places or living places
 • Học sinh phải điều trị bệnh dài hạn theo chỉ định của bác sĩ
  The child is in a long term medical treatment program.
 • Việc hoàn trả học phí áp dụng đối với trường hợp đóng học phí trọn khóa đúng thời hạn quy định.

Tuition fee refund is applicable only for full year or semester payment.

 • Hoàn trả 90% học phí thực đóng của các tháng còn lại đối với những trường hợp đóng theo năm hoặc theo học kỳ mà không học hết vì những lý do khách quan.
  For full year or semester payment, we will refund 90% tuition fee of the remaining months.
 • Hoàn trả 100% học phí nếu phụ huynh gửi thư thông báo rút hồ sơ chính thức cho văn phòng ít nhất 30 ngày trước khi niên học bắt đầu.
  A 30-day notice before the beginning of the school year is required for 100% refund.
 • Trong các dịp nghỉ Hè, Lễ Tết và các ngày nghỉ lễ do Nhà Nước quy định, Nhà trường sẽ không hoàn lại học phí. Các dịch vụ khác như phí ăn, phí xe bus, ngoại khóa sẽ được hoàn lại.

     In summer course, New Year and other National holiday, the tuition fee will not be paid back. With other services as: meal fee, bus fee and outdoor activities fee will be paid back.

VIII. CAM KẾT HỌC PHÍ / ENGAGEMENT

 • Trong trường hợp tăng học phí, nhà trường cam kết tăng không quá 10% học phí mỗi năm

Regarding to the plan of tuition fee for the next years, we engage the increasing percent is 10% per year

BAN GIÁM HIỆU / PRINCIPAL

Tuyển sinh tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông

Thông tin về học phí và các chi phí khác được trình bày cụ thể giúp phụ huynh dễ dàng theo dõi kế hoạch tài chính khi cho con theo học tại hệ thống trường.

Facebook Comments