Chương trình học bổng toàn quốc

Áp dụng với nhóm đối tượng

Giáo viên,

Hiệu trưởng/phó,

CBNV ngành giáo dục, Leader nhóm thiện nguyện

Công an,

 Y Bác sỹ,

Văn nghệ sĩ,

Phóng viên các báo đài

  • Tư vấn nội dung lớp học, học phí
  • Ưu đãi đăng ký theo nhóm (3 người, 10 người…)
  • Tư vấn chương trình HỌC BỔNG TRI ÂN GV, Y Bác sĩ, CA, Bộ đội, PV, Văn Nghệ Sĩ…lên đến 75%
  • Bạn hãy điền thông tin tại đây, đội ngũ hỗ trợ sẽ liên hệ bạn trong thời gian sớm nhất!

Vào nhóm ZALO hỗ trợ từ A-Z

Nhận thông tin ZALO

Điền đầy đủ thông tin vào nhóm zalo hỗ trợ

Chúng tôi đã nhận thông tin và sẽ phản hồi sớm.
Mời bạn quét mã QR vào nhóm hỗ trợ! 

Nhóm ZALO hỗ trợ

Vào ngay