1. Đăng nhập

2. Chọn kích thước

3. Bố cục mẫu

4. Thêm ảnh nền

5. Thêm chữ

6. Thêm logo + hình ảnh + icon

5. Thêm Obijects + Masks

7. Các chức năng khác

8. Xuất file

9. Tạo album & sửa lại hình 

Kho đồ họa

Hướng dẫn sử dụng

CRELLO

Dùng cho thiết kế hình, video ngắn, GIF... tại BKE

Học ngay 

1: Đăng nhập Crello
& chọn tại khoản BKE

Bước 2
Chọn Login

Bước 3
Điền ID - Pass

Bước 4
Chọn tài khoản

Bước 1
Truy cập Crello.com

( Chọn vùng màu đỏ )

2: Chọn kích thước

B1. Tùy chọn kích thước

Hoặc chọn rất nhiều mẫu tạo sẵn cho các yêu cầu tại đây:

B2. Điền thông số
chiều dài & cao

3. Bố cục mẫu

B2. Chọn lấy một mẫu bạn thích & click vào

B1. Click vào bố cục mẫu

Search: Video hoặc GIF
để làm hình động - video

4. Chọn ảnh nền

Thay ảnh/video từ mẫu có sẵn - hoặc add hình nên từ bước 3

B2. Delete hình nền cũ

B3. Add hình nền mới 

Video

Ảnh có sẵn

Ảnh
up lên

Ảnh có sẵn

B1. Click vào nền

Cách up ảnh làm hình nền trong Crello

B1. Click vào đây

B2. Chọn Backdrop

B3. Click vào đây

5. Thêm chữ

A. Add chữ

B1. Click vào đây

B2. Tìm bố cục mẫu

B3. Vì các mẫu chữ có sẵn đó không ghi được tiếng Việt nên các bạn vào My Fonts để chọn font Việt Hóa

B. Chỉnh sửa chữ

1. Add mask
2. Sắp xếp layer
3. Canh chỉnh 2 đối tượng trở lên
4. Khóa đối tượng
5. Nhân đôi
6. Xóa

1      2      3      4      5      6

1         2           3      4     

1. Chọn chữ & bố cục
2. Chỉnh màu
3. Opacity ( độ đậm nhạt)
4. Hiệu ứng đơn giản

1. Chọn font chữ
2. Kích thước chữ
3. Kiểu chữ
4. Canh lề chữ
5. Chiều cao giữa các dòng
6. Khoảng cách chữ

2

3

4

5

6

5. Thêm logo + hình ảnh + icon

B1. Click vào đây

B2. Click vào các thư mục

Tất cả đều có trong đây để làm các bài post, lịch.. của BKE

6. Thêm Object + mask

Các bạn thêm Icon, hình khối, đường kẻ, khung hình, biểu cảm.... tại đây:

Add mask & cách thêm mask

Bước 1: Chọn masks

Bước 2, chọn hình mình muốn mask

Bước 3, Kéo thả hình tại photo, hoặc trong teamfiles vào mask là xong

Click vào

7. Các chức năng khác

1. Thiết kế mới
2. Nơi quản lý files
3. Lùi về 1 bước
4. Tiến đến 1 bước

1

3

4

2

1. Xem full hình 
2. Chia sẻ
3. Đổi kích thước
4. Tải hình về

1

3

4

2

Thêm 1 trang thiết kế mới

Thêm nhạc cho video


Biểu cảm, icon động

8. Tải về

1. MP4 file flim
2. JPG Hình bình thường
3. Hình PNG dung lượng thấp hơn JPG
4. PNG transparent Hình PNG không nền
( làm frames livestream, video)
5. PDF đọc 
6. PDF hệ màu CMYK để in

9. Mã màu, bố cục, link kho design BKE