ĐỖ ĐỨC HIẾU

TRƯỞNG BỘ MÔN KỸ NĂNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TẠI ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

✔️ Trực tiếp giảng dạy 10000+ sinh viên mỗi năm.

✔️ Diễn giả trẻ nhất tại Viện Đào Tạo Bách Khoa.

✔️ Chia sẻ tại nhiều tỉnh thành trên cả nước như: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Thanh Hóa, Phú Thọ, Thái Bình…

✔️ Tham gia các cuộc thi cấp quốc gia như: Triết học Mác – Lenin toàn quốc, Thủ lĩnh sinh viên 2016…

giang-vien-hieu