HUỲNH PHI DŨNG

CHUYÊN GIA TÀI CHÍNH & NLP

✔️ Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị – Tony Robbins Viet Nam JSC – Công ty đào tạo và đầu tư tài chính với sứ mệnh “Giúp cho người Việt Nam biết, hiểu và áp dụng được các kiến thức về tài chính và đầu tư một cách đơn giản, hiệu quả” để người Việt đạt Tự Do Tài Chính.
✔️ Chuyên gia Chứng khoán và Tài Chính – Đầu Tư, lĩnh hội những kiến thức tài chính và đầu tư Adam Khoo, Phạm Tuấn Sơn, Warren Buffett.
✔️ Nhà đào tạo phát triển bản thân là học trò xuất sắc của Mr.VasanthGopalan, Adam Khoo.

Thay Dung - TonyRobin