NGUYỄN LÊ TẤN KIÊN

✔️ Đã chia sẻ trên 30 khóa học chuyên sâu cho khoảng 1000 học viên
✔️ Gần 3 năm nghiên cứu chuyên sâu và ứng dụng kỹ thuật ghi nhớ
✔️ Đã chia sẻ nhiều nơi: Hồ Chí Minh, Vũng Tàu, Hà Nội, Thái Nguyên,…
✔️ Có thể ghi nhớ 500 số ngẫu nhiên đúng trình tự, đọc xuôi và đọc ngược dãy số
✔️ Có thể ghi nhớ hàng trăm từ vựng và mẫu câu tiếng Anh đúng trình tự

nguyen-le-tan-kien-stn