NGUYỄN THANH TÙNG

TỔNG GIÁM ĐỐC HỆ THỐNG TRƯỜNG TUỆ ĐỨC
✔️ Viện trưởng Viện quản trị tri thức KMI.

✔️ Nguyên GĐ Greystone Data Systems Châu Á-TBD.

✔️ Giảng viên CFVG, VCCI và IBAM – Đào tạo CEO.

✔️ GĐ Tài chính cty địa ốc Hoàng Quân.

✔️ Giảng viên khách mời của HTV & VTV, British Council và 20 trường đại học tại HCM.