THÔNG TIN

Thời gian:

18:00 – 21:30 – Ngày 28/12/2018

Địa điểm:

Trường Đại Học Công Nghiệp Vinh
26 Nguyễn Thái Học, Tp Vinh, Nghệ An

Xem bản đồ

Phí tổ chức:  50 000VND
(phí hội trường và ăn nhẹ )

097 862 0878

ĐĂNG KÝ

Bình luận