19:00-22:00 (8/10/2018) –  Phí tổ chức: 50.000đ –  093.247.0886
Khách sạn Long Anh, 05 Cao Thắng, Thành phố Thanh Hóa –  Xem bản đồ

ĐĂNG KÝ LỚP HỌC

Tháng Mười 12 @ 18:30
18:30 — 21:30 (3h)

Thành phố khác

Trần Việt Quân

Xem thêm

Bình luận