THÔNG TIN

Thời gian:

18:00 – 21:00 – Ngày 12/12/2018

Địa điểm:

Khách sạn Amada Đà Nẵng
Lô A2 – A2B đường 30 tháng 4, quận Hải Châu, Đà Nẵng
———
097 566 4915

ĐĂNG KÝ

Qúy học viên hoan hỷ vì ban tổ chức xin thông báo về chi phí dành cho khóa học.


Chi phí Khóa học: 100.000 VNĐ

Khoản phí này sẽ được ban tổ chức sử dụng cho việc thuê phòng, tài liệu, chi phí tổ chức.