Dành cho máy tính HĐH Windows

Tải về bản 32-bit

Tải về bản 64-bit

Yêu cầu máy tính đã có Ms Access Windows (ưu tiên bản 2010 trở lên)
Bạn chưa có Ms Access?

Tải về Office 365 tại đây

Dành cho điện thoại di động dùng HĐH Android

Tải về file *apk

Tải về ứng dụng gieo quẻ Kinh Dịch

Hướng dẫn:

Dành cho lớp Kinh Dịch - Đạo của người quân tử
Diễn giả: Thầy Trần Việt Quân