LINK QUAN TRỌNG

CÁC BUỔI HỌC

TỔNG QUAN

TỔNG QUAN HÀNH TRÌNH

LỊCH HỌC CHI TIẾT

WEB APP ĐỌC VỊ 

Theo dõi rèn luyện

DANH SÁCH HỌC VIÊN

CÁC LINK QUAN TRỌNG

CÁC VIDEO - TÀI LIỆU CẦN XEM

CÁC QUY ĐỊNH TRONG LỚP HỌC

5 CUỐN SÁCH CẦN ĐỌC

video XEM TRƯỚC

Các videos cần xem
trước khi bắt đầu lớp học

SỔ TAY HỌC TẬP

CHĂM SÓC ĐỆ NHỊ THÂN

FB NỘP BÀI GIA ĐÌNH 1

HDSD ZOOM

Hướng dẫn sử dụng phần mềm Zoom, đổi tên đúng cú pháp

HÌNH NỀN ZOOM

VẬN HÀNH LỚP HỌC

NỘI QUY LỚP HỌC

⭐ Lịch học 19h30-22h00 tối thứ 2, 6 hàng tuần qua Zoom Online (tối t4 hàng tuần lịch thảo luận nhóm)
⭐ ID cuộc họp/mật khẩu Zoom sẽ được gửi trong nhóm Zalo chung của lớp trước 18h00 của mỗi buổi học
⭐ Không sử dụng cùng lúc nhiều hơn 1 thiết bị để vào Zoom và không ghi hình buổi học public ra bên ngoài
⭐ Không chuyển ID Zoom và mật khẩu cho những người không phải là học viên lớp học
⭐ Đổi hình nền Zoom, bật Camera & tắt mic, không vẽ lên màn hình chia sẻ
⭐ Học viên đặt tên đúng cú pháp mới được duyệt vào Zoom
      Cú pháp đúng: "Mã Học Viên"  "Họ Tên"
         Ví dụ: Coach101 Linh Tinh Tấn

HỖ TRỢ HỌC VIÊN

Khi cần hỗ trợ, anh chị có thể liên hệ trực tiếp BTC: Quang Nguyễn: 098 1989 555 (Zalo/Điện thoại)
hoặc Vũ Đình Sơn: 0988 893 001 (Zalo/Điện thoại) để được hỗ trợ kịp thời.

? BÀI TẬP

? ĐIỂM DANH

? HÌNH THỨC

Học viên tự điểm danh cho mình khi tham gia buổi học ngày Thứ 2 và Thứ 6
thời gian từ 19h30 ➜ 24:00

Học viên nộp bài tập qua facebook và check in hoàn thành bài tập trước 18h00 Thứ 4 hàng tuần

? QUY ĐỊNH

CÁC GIA ĐÌNH VÀ CÁC THÀNH VIÊN CÙNG THEO DÕI VÀ QUAN SÁT QUÁ TRÌNH RÈN LUYỆN CỦA MÌNH, NHẬN DIỆN CÁC VẤN ĐỀ PHÁT SINH VÀ ĐƯA RA GIẢI PHÁP NẾU CÓ.

Hành trang để lên đường

? CHĂM SÓC ĐNT

Học viên gọi điện thoại chăm sóc ĐNT và hoàn thành bài tập trong thời gian từ 0h ngày Thứ 5 đến 24h ngày Chủ nhật hàng tuần.

ĐIỂM DANH BUỔI HỌC

FB NỘP BÀI GIA ĐÌNH 2

FB NỘP BÀI GIA ĐÌNH 3

FB NỘP BÀI GIA ĐÌNH 4

báo cáo bài tập

CHẶNG 2 - GIẢI MÃ TÀI NĂNG

CHẶNG 1 - KHÁM PHÁ SỨC MẠNH NỘI TẠI

BẤM ĐỂ ĐÓNG/MỞ

BẤM ĐỂ ĐÓNG/MỞ

CHẶNG 3 - BẮT ĐẦU BẰNG ĐÍCH ĐẾN

BẤM ĐỂ ĐÓNG/MỞ

CHI TIẾT CHẶNG
SẼ ĐƯỢC
CẬP NHẬT SAU

CHẶNG 4 - KIẾN TẠO CUỘC SỐNG

BẤM ĐỂ ĐÓNG/MỞ

CHI TIẾT CHẶNG
SẼ ĐƯỢC
CẬP NHẬT SAU

CHẶNG 5 - CHO ĐI LÀ CÒN MÃI

BẤM ĐỂ ĐÓNG/MỞ

CHI TIẾT CHẶNG
SẼ ĐƯỢC
CẬP NHẬT SAU

thời khoá biểu
Chưa học
Đã học
Thời gian học 19h30 - 22h tối các ngày thứ 2, 4, 6
Buổi 26

Thứ 2 ngày 22/5

19h30 - 22h00 pm

Bài tập

Slide bài giảng

Video xem lại

Thứ 4 ngày 24/5

19h30 - 22h00 pm

Thứ 6 ngày 26/5

19h30 - 22h00 pm
Buổi 28
TRÌNH BÀY TRƯỚC LỚP

Video xem lại

Buổi 27
TỰ VẤN - THẢO LUẬN NHÓM

Video xem lại

KHAI VẤN NHÂN - DUYÊN - QUẢ

TUẦN 9

Bấm để xem/ẩn chi tiết

Buổi 01
KHAI GIẢNG

Thứ 2 ngày 20/03

19h30 - 22h00 pm

Bài tập

Slide bài giảng

Video xem lại

Thứ 4 ngày 22/03

19h30 - 22h00 pm
Buổi 02
KẾT NỐI - HIỂU VÀ THƯƠNG

Bài tập

Slide bài giảng

Video xem lại

Thứ 6 ngày 24/03

19h30 - 22h00 pm
Buổi 03
NGHIỆP - THÂN, KHẨU, Ý

Bài tập

Slide bài giảng

Video xem lại

TUẦN 1

Bấm để xem/ẩn chi tiết

TUẦN 2

Bấm để xem/ẩn chi tiết

TUẦN 3

Bấm để xem/ẩn chi tiết

TUẦN 4

Bấm để xem/ẩn chi tiết

Buổi 13

Thứ 2 ngày 17/4

19h30 - 22h00 pm

Bài tập

Slide bài giảng

Video xem lại

Thứ 4 ngày 19/4

19h30 - 22h00 pm

Thứ 6 ngày 21/4

19h30 - 22h00 pm
Buổi 15
TRÌNH BÀY TRƯỚC LỚP

Slide các nhóm

Video xem lại

Buổi 14
TỰ VẤN - THẢO LUẬN NHÓM

Video xem lại

TSH - Tượng số & Tư duy Nhân Quả

TUẦN 6

Bấm để xem/ẩn chi tiết

TUẦN 5

Bấm để xem/ ẩn chi tiết

Buổi 10

Thứ 2 ngày 10/4

19h30 - 22h00 pm

Bài tập

Slide bài giảng

Video xem lại

Thứ 4 ngày 12/4

19h30 - 22h00 pm

Thứ 6 ngày 14/4

19h30 - 22h00 pm
Buổi 12
TRÌNH BÀY TRƯỚC LỚP

Video xem lại

Buổi 11
TỰ VẤN - THẢO LUẬN NHÓM
ỨNG DỤNG THẦN SỐ HỌC KHÁM PHÁ NỘI TẠI
Buổi 07

Thứ 2 ngày 3/4

19h30 - 22h00 pm

Bài tập

Slide bài giảng

Video xem lại

Thứ 4 ngày 5/4

19h30 - 22h00 pm

Thứ 6 ngày 7/4

19h30 - 22h00 pm
Buổi 09
TRÌNH BÀY TRƯỚC LỚP

Slide các nhóm

Video xem lại

Buổi 08
TỰ VẤN
thảo luận nhóm

Video xem lại

MINDSET - 3 TƯ DUY của nhà khai vấn
Buổi 04
TỰ VẤN - THẢO LUẬN NHÓM

Hướng dẫn

Video xem lại

Thứ 2 ngày 27/3

19h30 - 22h00 pm

Thứ 4 ngày 29/3

19h30 - 22h00 pm

Thứ 6 ngày 31/3

19h30 - 22h00 pm
Buổi 06
trình bày trước lớp
Buổi 05
SỨC KHỎE - TINH, KHÍ, THẦN

Slide bài giảng

Video xem lại

Buổi 20

Thứ 2 ngày 8/5

19h30 - 22h00 pm

Bài tập

Slide bài giảng

Video xem lại

Thứ 4 ngày 10/5

19h30 - 22h00 pm

Thứ 6 ngày 12/5

19h30 - 22h00 pm
Buổi 22
TRÌNH BÀY TRƯỚC LỚP

Video xem lại

Buổi 21
TỰ VẤN - THẢO LUẬN NHÓM

Video xem lại

BÁNH XE CUỘC ĐỜI

TUẦN 7

Bấm để xem/ẩn chi tiết

Thứ 6 ngày 5/5

19h30 - 22h00 pm
Buổi 19
COACHING SỨC KHỎE - TINH KHÍ THẦN

Video xem lại

Buổi 16

Thứ 2 ngày 24/4

19h30 - 22h00 pm

Bài tập

Slide bài giảng

Video xem lại

Thứ 4 ngày 26/4

19h30 - 22h00 pm

Thứ 6 ngày 28/4

19h30 - 22h00 pm
Buổi 18
TRÌNH BÀY TRƯỚC LỚP

Slide các nhóm

Video xem lại

Buổi 17
TỰ VẤN - THẢO LUẬN NHÓM

Video xem lại

TƯỢNG SỐ TRONG TSH (PHẦN 2)
Buổi 23

Thứ 2 ngày 15/5

19h30 - 22h00 pm

Bài tập

Slide bài giảng

Video xem lại

Thứ 4 ngày 17/5

19h30 - 22h00 pm

Thứ 6 ngày 19/5

19h30 - 22h00 pm
Buổi 25
TRÌNH BÀY TRƯỚC LỚP

Video xem lại

Buổi 24
TỰ VẤN - THẢO LUẬN NHÓM
nguyên lý tảng băng trôi

TUẦN 8

Bấm để xem/ẩn chi tiết

TUẦN 10

Bấm để xem/ẩn chi tiết

Buổi 29

Thứ 2 ngày 29/5

19h30 - 22h00 pm

Bài tập

Slide bài giảng

Video xem lại

Thứ 4 ngày 31/5

19h30 - 22h00 pm

Thứ 6 ngày 2/6

19h30 - 22h00 pm
Buổi 31
TRÌNH BÀY TRƯỚC LỚP

Video xem lại

Buổi 30
TỰ VẤN - THẢO LUẬN NHÓM

Video xem lại

LÝ THUYẾT

TUẦN 11

Bấm để xem/ẩn chi tiết

Buổi 32

Thứ 2 ngày 5/6

19h30 - 22h00 pm

Bài tập

Slide bài giảng

Video xem lại

Thứ 4 ngày 7/6

19h30 - 22h00 pm

Thứ 6 ngày 9/6

19h30 - 22h00 pm
Buổi 34
TRÌNH BÀY TRƯỚC LỚP

Video xem lại

Buổi 33
TỰ VẤN - THẢO LUẬN NHÓM

Video xem lại

LÝ THUYẾT

TUẦN 12

Bấm để xem/ẩn chi tiết

Buổi 35

Thứ 2 ngày 12/6

19h30 - 22h00 pm

Bài tập

Slide bài giảng

Video xem lại

Thứ 4 ngày 14/6

19h30 - 22h00 pm

Thứ 6 ngày 16/6

19h30 - 22h00 pm
Buổi 37
TRÌNH BÀY TRƯỚC LỚP

Video xem lại

Buổi 36
TỰ VẤN - THẢO LUẬN NHÓM

Video xem lại

LÝ THUYẾT

TUẦN 13

Bấm để xem/ẩn chi tiết

Buổi 38

Thứ 2 ngày 19/6

19h30 - 22h00 pm

Bài tập

Slide bài giảng

Video xem lại

Thứ 4 ngày 21/6

19h30 - 22h00 pm

Thứ 6 ngày 23/6

19h30 - 22h00 pm
Buổi 40
TRÌNH BÀY TRƯỚC LỚP

Video xem lại

Buổi 39
TỰ VẤN - THẢO LUẬN NHÓM

Video xem lại

LÝ THUYẾT

8. Tôi có nhiều ngày sinh, thì lấy ngày nào cho đúng? Âm lịch hay dương lịch?

HỎI ĐÁP

Nhấn vào câu hỏi để đọc câu trả lời

1. Sau mỗi buổi học có video để xem lại không?

Có. Trước 12h00 ngày hôm sau của buổi học, BTC sẽ gắn link video để học viên xem lại trên trang hành trình học tập.

2. Tôi không được duyệt vào Zoom hoặc thường xuyên bị văng ra ngoài?

Bạn hãy kiểm tra thật kỹ một lần nữa các quy định của lớp học, như: đặt tên đúng cú pháp, dùng nhiều hơn 1 tài khoản...

3. Điểm danh như thế nào?

Sau mỗi buổi học, bạn chủ động điền vào form điểm danh. Form sẽ được mở từ 19h30 ➜ 24h00

4. Làm và nộp bài tập như thế nào?

Học viên nộp bài trong group facebook và nhấn vào nút Bài tập theo từng buổi học trên trang hành trình để xác nhận đã hoàn thành bài tập.

5. Buổi học theo nhóm Tự học hoặc Tự vấn có được điểm danh không?

Buổi học, thực hành theo nhóm là bắt buộc và tính điểm danh như các buổi khác.

6. Tôi đã đăng ký học nhưng không sắp xếp được thời gian thì có được bảo lưu không?

Liên hệ BTC: Quang Nguyễn 0981989555 (zalo/điện thoại) để được hỗ trợ.
Hạn bảo lưu: 23h59 ngày 2/4/2023

7. Web Thần số học và DISC sử dụng được trên nền tảng nào, có thu phí không?

1. Web app có thể chạy trên bất cứ trình duyệt nào (MS Edge, Google Chrome, Firefox, Safari...) của hệ điều hành Windows, macOS, Linux, di động (Android, iOS). Bạn nên cập nhật trình duyệt lên phiên bản mới nhất.
2. Web sử dụng hoàn toàn MIỄN PHÍ với các chỉ số chính được đưa vào giảng dạy/chia sẻ trong lớp học.
Bạn lấy thông tin ngày sinh và họ tên in trên CMND/CCCD hoặc theo giấy khai sinh. Vì đó là thông tin bạn sử dụng thường xuyên nhiều nhất trong cuộc sống, ví dụ trong các giao dịch mua bán BĐS, sổ đỏ, giấy đăng ký kết hôn, giấy tờ xe... nên trường năng lượng các con số này sẽ ảnh hưởng lên bạn nhiều nhất. Tuy nhiên, những người có nhiều hơn 1 ngày sinh thường hay xảy ra nhiều mâu thuẫn, xung đột về nội tâm, tính cách, đôi lúc không hiểu chính mình muốn gì, cuộc sống cũng nhiều thách thức hơn. Do đó, hãy rèn luyện tư duy Quan sát - phân tích - đúc kết các con số đó trên dòng chảy nghiệp của mình để chiêm nghiệm, rút bài học cho mình mà không dính mắc vào công cụ nhé.
Thần Số Học là bộ môn khoa học phương Tây, không sử dụng lịch âm như các nước phương Đông.
Tham gia nhóm Facebook
Giúp các học viên có thể coaching tự thân, giao lưu cùng các chuyên gia

VỀ LÀNG

Làng ĐỌC VỊ 3 gốc

THÔNG BÁO
Buổi học hôm nay không có slide bài giảng.

Chúc bạn luôn tinh tấn trên hành trình tu tập, quay vào bên trong để hiểu mình, xây dựng mối quan hệ bền vững.

Video nên xem trước khi bắt đầu lớp học

CHÌA KHOÁ ĐỌC VỊ
KHÁM PHÁ TIỀM NĂNG TRONG BẠN

Tứ Giác Quản Lý Cảm Xúc

Phát Triển Tư Duy

Rèn luyện Quan sát - Phân tích - Đúc Kết

Phải biết Nghi ngờ Chính Mình

THÔNG BÁO
Buổi học hôm nay không có bài tập.

Chúc bạn luôn tinh tấn trên hành trình tu tập, quay vào bên trong để hiểu mình, xây dựng mối quan hệ bền vững.