Vào nhóm ZALO hỗ trợ từ A-Z

Vào nhóm ZALO

Điền đầy đủ thông tin vào nhóm zalo hỗ trợ
  • Tư vấn nội dung lớp học, học phí
  • Ưu đãi đăng ký theo nhóm (3 người, 10 người…)
  • Tư vấn chương trình HỌC BỔNG TRI ÂN: Giáo viên, Y Bác sĩ, Công an, Bộ đội, Phóng viên, Văn Nghệ Sĩ…lên đến 50%
  • Học viên ở nước ngoài muốn đăng ký học (Chỉ dành cho các khóa học online)
  • Bạn hãy điền thông tin tại đây, đội ngũ hỗ trợ sẽ liên hệ bạn trong thời gian sớm nhất!

KHỞI ĐỘNG 2023
FULL OFFLINE 1 NGÀY TẠI TP. HỒ CHÍ MINH VÀ HÀ NỘI

*Khai phóng năng lực Lãnh đạo theo Phong cách Phương Đông
Ý CHÍ ĐẾN TẬN CÙNG - KHIÊM TỐN ĐẾN TẬN CÙNG

TINH HOA LÃNH ĐẠO
Á ĐÔNG

TINH HOA LÃNH ĐẠO Á ĐÔNG

TINH HOA LÃNH ĐẠO Á ĐÔNG

Chúng tôi đã nhận thông tin và sẽ phản hồi sớm.
Mời bạn quét mã QR vào nhóm hỗ trợ! 

Nhóm ZALO hỗ trợ

Vào ngay