Chào bạn! Đây là cổng thông tin của:

TEAM GIEO HẠT

Tại đây bạn có thể:

KHO THIẾT KẾ ĐỒ HỌA

Kho thiết kế của tất cả mọi người sẽ được lưu trên google drive

MÔ HÌNH VẬN HÀNH

Giới thiệu cách vận hành của cụm lan tỏa

THƯ VIỆN CONTENTS

Thư viện content của tất cả mọi người sẽ được lưu trên google drive

LỊCH HOẠT ĐỘNG

Đưa thông tin các sự kiện sắp diễn ra 

THÔNG BÁO SỰ KIỆN

Đưa thông tin các khóa học, sự kiện sắp diễn ra cần hỗ trợ truyền thông

THÔNG TIN NHÂN SỰ

Thông tin các nhân sự bao gồm công việc, team.

CÔNG VIỆC THÁNG

Kiểm tra công việc đã và đang làm của tháng hiện tại

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

MÔ HÌNH VẬN HÀNH

1

- Chánh kiến 3 Gốc
- Dạy con 3 Gốc
- Thấu hiểu bản thân
- Giải mã cuộc đời

2

- Trí tuệ VN
- Văn hóa đọc
- Thiền & đạo
- CLB Pháp thoại

3

- Sức khỏe thuận tự nhiên
- Chữa lành tâm lý
- Sờ cái bụng, thai giáo
- Hạnh phúc hôn nhân
- Làng hạnh phúc

4

- Hành trình rèn luyện
- Nhân sự kế thừa
- Xây dựng đội ngũ
- Lãnh đạo ảnh hưởng

5

- Gieo hạt cùng vĩ nhân
- Ấn phẩm tinh hoa
- Sách sống tử tế
- Biên soạn truyện, game vĩ nhân , nhân quả,...

HÌNH ẢNH

Từ các bài viết dài + ngắn, các bài giảng trong các khóa học
 Chuyển thể thành hình ảnh quote, infographic, Hình truyền thông cho các sự kiện, hình thumbnail cho video

TEAM CHẾ BIẾN NỘI DUNG

BÀI VIẾT NGẮN

Từ các bài viết dài
      Biên tập lại thành các bài viết ngắn
      Sự kiện truyền thông cho khóa học, dự án

BÀI VIẾT DÀI

Viết lại các bải giảng trong KH, các trích đoạn trong sách hay, các  bài pháp thoại của các vị thầy
Nội dung xuay quanh 5 luồng truyền thông
Chuyển thể thành bài viết dài, nội dung ladipage

THƠ CA

Từ các bài viết dài + ngắn
 Chuyển thể thành thơ + bài hát

VIDEO

Từ các bài viết dài + ngắn, các bài giảng trong khóa học
      Chuyển thể thành video dài + video dưới 3p, video chạy Ads, truyền thông khóa học

AUDIO

Từ các bài viết dài + ngắn, các bài giảng trong khóa học
     Chuyển thể thành AUDIO dạng podcast

TEAM SOCIAL GIEO HẠT

- Website 
- Các ladipage dự án/ KH
- Phễu khóa học
- Quà tặng tải về
- Dự án
- Webinar
- App, game
- Tham gia sự kiện

CỤM LAN TỎA, DA/KH

Tải hình ngay

Bấm vào nút tải hình ngay để xem mô hình vận hành của cụm lan tỏa

Gửi ngay

Link đăng ký(hoặc form thu data) Ai tạo - BKE tạo thì gửi cho ai

Đối tượng tham gia: (Nhân khẩu học: độ tuối/ giới tính/ có gia đình chưa/ mối quan tâm/ sở thích,... nêu ít nhất 5 ý)

Nội dung khóa học: Các module/ thực hành nếu có...

Key messeger: Thông điệp, giải pháp, giá trị khóa học mang lại(nêu ít nhất 4 ý)

Tên + SĐT người phụ trách lớp học (đầu mối tổ chức lớp học, hội thảo)

Mục tiêu nhắm tới: Số học viên mong muốn - khách tới tham gia hội thảo

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC/ HỘI THẢO