Lịch đào tạo tại BKE

-11%
8,000,000

ĐỘI NGŨ BKE

Viện đào tạo Bách Khoa
TRỰC TUYẾN
Còn vé
Chỉ còn vé
HỌC TRỰC TUYẾN

Học trực tuyến qua Zoom

Lịch trình học:

Bắt đầu từ ngày 25/9/2021 - Kéo dài 5 tháng
-10%
3,500,000

THẦY TRẦN VIỆT QUÂN & ĐỘI NGŨ BKE

Viện đào tạo Bách Khoa
TRỰC TUYẾN
Còn vé
Còn vé
HỌC TRỰC TUYẾN

Học trực tuyến qua Zoom

Lịch trình học:

  • Ngày khai giảng K3 : 01-10-2021
  • Từ 19h30 - 22h00 (học thứ 2-4-6)
  • Liên tục trong 15 buổi
500,000

ĐỘI NGŨ BKE

Viện đào tạo Bách Khoa
TRỰC TUYẾN
Còn vé
Chỉ còn vé
HỌC TRỰC TUYẾN

HỌC TRỰC TUYẾN

Lịch trình học:

  • Ngày khai giảng K3 : 30-09-2021
-50%
2,500,000

CÔ NGUYỄN ĐOÀN KIM SƠN & ĐỘI NGŨ

Viện đào tạo Bách Khoa
TRỰC TUYẾN
Còn vé
Chỉ còn 28 vé
HỌC TRỰC TUYẾN

HỌC TRỰC TUYẾN

Khóa học chưa có lịch mới nhất, đặt trước để nhận thông báo và sắp lịch từ BTC

-50%
2,500,000

CÔ NGUYỄN ĐOÀN KIM SƠN

Viện đào tạo Bách Khoa
TRỰC TUYẾN
Còn vé
Còn vé
HỌC TRỰC TUYẾN

HỌC TRỰC TUYẾN

Khóa học chưa có lịch mới nhất, đặt trước để nhận thông báo và sắp lịch từ BTC

Chưa có lịch học mới nhất, ĐK ĐẶT TRƯỚC để thông báo sớm nhất về khoá học

3,000,000

ĐỘI NGŨ BKE

Viện đào tạo Bách Khoa
TRỰC TUYẾN
Còn vé
Chỉ còn vé
HỌC TRỰC TUYẾN

HỌC TRỰC TUYẾN

Khóa học chưa có lịch mới nhất, đặt trước để nhận thông báo và sắp lịch từ BTC

Học phí: 1.000.000 VNĐ, Tiền Cam Kết: 2.000.000 VNĐ (Cam kết sẽ được trả lại nếu Học Viên hoàn thành Kỷ Luật của khóa học)

12,000,000

CÔ NGUYỄN ĐOÀN KIM SƠN & ĐỘI NGŨ

Viện đào tạo Bách Khoa
TRỰC TUYẾN
Còn vé
Còn vé
HỌC TRỰC TUYẾN

HỌC TRỰC TUYẾN

Khóa học chưa có lịch mới nhất, đặt trước để nhận thông báo và sắp lịch từ BTC

Số lượng học viên: Chỉ nhận 60 học viên

-40%
1,200,000

CÔ NGUYỄN ĐOÀN KIM SƠN

Viện đào tạo Bách Khoa
TRỰC TUYẾN
Còn vé
Còn vé
HỌC TRỰC TUYẾN

HỌC TRỰC TUYẾN

Khóa học chưa có lịch mới nhất, đặt trước để nhận thông báo và sắp lịch từ BTC

Chưa có lịch học mới nhất, ĐK ĐẶT TRƯỚC để thông báo sớm nhất về khoá học

-40%
1,200,000

CÔ NGUYỄN ĐOÀN KIM SƠN

Viện đào tạo Bách Khoa
TRỰC TUYẾN
Còn vé
Còn vé
HỌC TRỰC TUYẾN

HỌC TRỰC TUYẾN

Khóa học chưa có lịch mới nhất, đặt trước để nhận thông báo và sắp lịch từ BTC

-33%
2,000,000

THẦY TRẦN VIỆT QUÂN & CÔ KIM SƠN

Viện đào tạo Bách Khoa
TRỰC TUYẾN
Còn vé
Còn vé
HỌC TRỰC TUYẾN

HỌC TRỰC TUYẾN

Khóa học chưa có lịch mới nhất, đặt trước để nhận thông báo và sắp lịch từ BTC

Chưa có lịch học mới nhất, ĐK ĐẶT TRƯỚC để thông báo sớm nhất về khoá học

Liên hệ với BKE

Messenger Zalo OA Hotline