NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

Hỏi đáp chuyên sâu về tâm linh
Tháo gỡ và trả lời những nghi ngờ, thắc mắc
Cách để tạo sự bình an cho mình và cho môi trường sống quanh mình

Tùy TÂM ủng hộ 50.000-100.000 chi phí Hội Trường và quỹ Tranh Nhân Quả 

Khóa học sắp được diễn ra