Nộp Bài

Mã Học Viên *

Email bạn sử dụng tham gia buổi học ZOOM *

Đúc kết của bạn về ĐỪNG VỘI TIN (Nghi ngờ)

CHÁNH KIẾN 1 LIVE - BÀI TẬP 1

Hạn nộp bài: 5pm, thứ 4 (17/03/2021)

(*) Bắt buộc điền

(BTC chỉ cấp quyền vào học cho DUY NHẤT một Email này)

Bạn có thắc mắc gì cần thầy giải đáp?

Bạn gặp vấn đề gì trong buổi học đầu tiên?

PHẢN HỒI HỌC VIÊN

BTC rất trân trọng những đóng góp của bạn để cải thiện chất lượng lớp học !!!

(Viết chính xác mã do BTC cấp. Ví dụ: 0106, 0409,...)

1. Điều gì bạn tin trước kia mà đến bây giờ bạn thấy điều đó không còn đúng? Tại sao? (*)

2. Bạn có niềm tin gì vào hướng đi của số đông nhân loại hiện nay?  Và có nghi ngờ, phản biện không? (*)

3. Bạn có niềm tin gì về nền giáo dục tiên tiến trên thế giới như Mỹ, Úc, Anh,...? Và có nghi ngờ gì không? (*)

4. Bạn có niềm tin gì về hướng đi của chính mình…? Và có nghi ngờ phản biện không? (*)

Điều gì gây nên sự nghiện ngập

1. Bạn có nghiện gì, đam mê gì? (*)

Quan sát về sự nghiện ngập & các thói quen xấu

2. Khi rảnh rỗi, thứ 7, chủ nhật, ngày lễ bạn thường làm gì? (*)

3. Những việc làm đó có hướng đến điều tốt đẹp gì? Hay đều vô ích? (*)

4. Mối quan hệ thân thiết của bạn là với những ai? (*)