1

Băn khoăn Ý nghĩa cuộc đời
Vợ chồng lục đục, con thời hư hao
Năm nay giải hạn làm sao
Mời xem một quẻ nâng cao tâm hồn

Giải quẻ ngay...

Quẻ Chánh Kiến

2

Con hư, nghịch phá, chây lười
Xóm giềng bàn tán, chê cười, hổ thay!
Muốn con học những điều hay
Mời xem một quẻ - đổi thay tức thì!

Giải quẻ ngay...

Quẻ Dạy con

3

Loay hoay trong cuộc mưu sinh
Hoang mang chẳng biết đời mình về đâu
Thân này hiểu thấu bao sâu
Xin mời xem quẻ hồi lâu tỏ tường!

Giải quẻ ngay...

Quẻ Giải mã cuộc đời 

4

Công danh, cuộc sống thăng trầm
Có tiền, rồi mất, sai lầm đâu hay!
Hiểu sâu Nhân - Quả trong tay
Mời xem một quẻ ra ngay vấn đề!

Giải quẻ ngay...

Quẻ Quy luật gieo hạt

5

Chị em cảm xúc chơi vơi
Tìm hoài hạnh phúc xa vời nơi đâu
Bình an tìm kiếm bấy lâu
Xin mời xem quẻ hiểu sâu Tâm mình!

Giải quẻ ngay...

Quẻ Lãnh đạo chính mình

Tết này xem quẻ đầu năm.
Công danh, tài lộc, thân tâm…thế nào?
Gia đình, hậu vận ra sao?
Tùy duyên, thuận pháp mời vào chiếu đây!

Năm con Hổ

Bớt Khổ

học gì cho 

học gì cho